Overslaan en naar de inhoud gaan

Horeca - uitbatingsvergunning voor kansspelen (klasse III)

De eigenaar of uitbater van een drankgelegenheid, gelegen op het grondgebied van de stad Brussel, die zijn klanten kansspelen wil aanbieden, moet zich houden aan de wet op de kansspelen.

Voor deze zogenaamde spelen van klasse III, die uitsluitend worden aangeboden in inrichtingen waar drank wordt verkocht voor consumptie ter plaatse, moet eerst een gunstig advies worden ingewonnen bij de Burgemeester van de Stad.

In het bezit zijn van:

  • een conformiteitscertificaat
  • een uittreksel uit het strafregister 598.1.8 (attest van moraliteit) van de uitbater en van alle zaakvoerders, actieve vennoten en, als die er zijn, de aangestelden. 

Op afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel, te maken:

  • conformiteitscertificaat
  • attest van moraliteit van de uitbater en van alle zaakvoerders, actieve vennoten en, als die er zijn, de aangestelden. 

Gratis 

PRAKTISCHE INFO