Horeca - vergunning voor het plaatsen van een terras, uitstalling of schraag in de openbare ruimte

Zonder toestemming mag niemand het openbaar domein of elke voor het publiek toegankelijke plaats (openbare doorgang op particulier terrein, galerie, winkelcentrum,...) bezetten door er een terras (jaarlijks of seizoensgebonden), uitstalling of schraag te plaatsen.

Voorwaarden

Voor een jaarlijks of seizoensgebonden terras: alleen horecabedrijven, zoals gedefinieerd in de Verordening inzake de uitbating van een horecazaak op het grondgebied van de stad Brussel.

Voor een uitstalling: detailhandel (zie reglement voor de categorieën).

Voor een schraag: elk bedrijf of spektakelzaal.

Hoe aanvragen?

Gebruik van openbaar eigendom (uitstalling en schraag)

  • Online via het Externe site aanvraagformulier
  • Op afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel, afspraak te nemen:
    • online
    • telefonisch op het nummer 02 279 22 60

Gewoon terras

Meer info?

Via e-mail naar: horeca@brucity.be

Vereiste documenten

Gewoon terras:

  • horeca-conformiteitscertificaat (voor een horecabedrijf)
  • voor een vast terras (op plankenvloer, beschermd of afgesloten) of een terras met een oppervlakte van meer dan 50 m² kan een stedenbouwkundige vergunning nodig zijn

Tarieven

Zie bijlage 1 van het reglement betreffende de privatieve ingebruikneming van het openbare domein door de plaatsing van een terras, een uitstalling of een stoepbord.

Reglement

Reglement betreffende de privatieve ingebruikneming van het openbare domein door de plaatsing van een terras, een uitstalling of een stoepbord (PDF, 1.23 MB)

ZIE OOK

PRAKTISCHE INFO