attention!

Verstoorde telefonische dienstverlening

Het telefoonsysteem van de Stad ondervindt momenteel technische storingen. Het is daarom soms moeilijk om telefonisch contact op te nemen met de verschillende diensten. U kunt uw documenten wel steeds online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken.

 

Horeca - vergunningaanvraag (verkoop van sterkedrank)

Elke horecagelegenheid die sterkedranken wil verkopen moet van de Burgemeester een vergunning verkrijgen, overeenkomstig de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterkedrank.

Voorwaarden

In het bezit zijn van:

  • een conformiteitsattest
  • een uittreksel uit het strafregister 598.1.8 (bewijs van goed gedrag) van de uitbater en van alle zaakvoerders, actieve vennoten en, als die er zijn, de aangestelden

Hoe aanvragen?

Op afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel, afspraak te nemen:

  • online
  • telefonisch op het nummer 02 279 22 60

Via e-mail naar: horeca@brucity.be

Tarief

Gratis

Reglement

PRAKTISCHE INFO