Huis voor Hedendaagse Kunst van de Kartuizers (MAAC)

Het Huis voor Hedendaagse Kunst van de Kartuizers (MAAC) ligt midden in de Dansaertwijk en heeft tot doel de hedendaagse kunst en de creaties van jonge kunstenaars te ondersteunen.

Het biedt onderdak aan jonge beeldende kunstenaars en organiseert in zijn gebouw met een oppervlakte van 900 m2 tentoonstellingen waar de kunstenaars hun werk kunnen tonen aan een publiek. Daarbij wordt gewaakt over een diversificatie van de benaderingen en disciplines. Het MAAC ressorteert onder de Jeugddienst van de Stad Brussel en hecht veel belang aan pedagogische activiteiten via zijn programma L'Art en découverte. De lokalen van het MAAC zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Kunstenaarsresidenties

Schilderen, tekenen, installatiekunst, video, fotografie, beeldhouwen, bewerking van textiel, film en geluid,... het MAAC heeft zes ateliers - waar ook groepen terecht kunnen - waar plastische kunstenaars elkaar kruisen en ontmoeten. De ateliers zijn bovenal een individuele werkplek, maar zijn ook een plaats van uitwisseling, zoeken en tentoonstellingen in het domein van de plastische kunsten en de hedendaagse creatie. Het MAAC organiseert twee vormen van verblijf: verblijf op lange termijn van 1 tot 3 jaar en verblijf op korte termijn van 6 maanden. De ateliers in residentie van het MAAC genieten steun door middel van beurzen die de Cocof elk jaar toekent aan drie kunstenaars in residentie (twee op korte termijn en één op lange termijn).

Tentoonstellingen

Het MAAC organiseert verschillende soorten tentoonstellingen:

  • tentoonstellingen van het type 'duo' of 'collectief'
  • tentoonstellingen in samenwerking met andere structuren
  • persoonlijke tentoonstellingen

Educatieve workshops L'art en découverte

Via zijn programma L’art en découverte organiseert het MAAC bezoeken aan tentoonstellingen en educatieve workshops in hedendaagse kunst waarbij kinderen die zijn ingeschreven in de Huizen voor het Kind van de Stad Brussel worden begeleid door kunstenaars in residentie. Deze educatieve workshops zijn een project van ontdekking van en opleiding in hedendaagse kunst en actuele creaties. De geboden opleiding telt 8 sessies, gespreid over woensdagen en zaterdagen, met zowel praktische als theoretische aspecten.

AGENDA