Hulp bij het invullen van de belastingaangifte

Inwoners van de Stad Brussel kunnen hulp krijgen bij het invullen van hun belastingen. Deze dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën is beschikbaar in de Stad Brussel: van 22 mei tot 28 juni 2018 in het Zuidpaleis, in mei en juni bij de FOD Financiën (Financietoren), en op zaterdag 19 mei 2018 in Docks Bruxsel.

Iedereen die hulp nodig heeft, kan dan terecht bij een ambtenaar van Financiën. De dienst is enkel bedoeld voor het invullen van de aangifte. Een overzicht van de invulsessies in Brussel:

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart

Voorstel van vereenvoudigde aangifte

Een groot aantal gepensioneerden en begunstigden van uitkeringen wegens werkloosheid, ziekte of invaliditeit zullen geen aangifte meer ontvangen maar een voorstel van vereenvoudigde aangifte.

Dat voorstel bevat alle informatie die de administratie over u heeft en deze gegevens werden verwerkt voor de berekening van de belastingen, zodat u onmiddellijk het te ontvangen of te betalen bedrag kent.

Als u akkoord bent met dat voorstel hoeft u niets te doen. Wenst u wijzigingen aan te brengen, dan moet dat schriftelijk gebeuren bij uw taxatiedienst of via Tax-on-web.

Nuttige informatie

  • Tax-on-web laat toe om de aangifte online in te vullen. De site biedt vele voordelen zoals directe hulp, een op voorhand ingevuld gedeelte en een geschat bedrag voor uw volgende belasting.
Gemaakt 25/04/2018 (bewerkt op 04/05/2018)
Hulp bij het invullen van de belastingaangifte