Hulp bij het invullen van de belastingaangifte

Inwoners van de Stad Brussel kunnen hulp krijgen bij het invullen van hun belastingen in de Residentie Gretry. De dienst zal open zijn van 15 mei tot en met 30 juni 2017 (behalve op 25 mei, 26 mei en 5 juni).

De Stad Brussel en de Federale Overheidsdienst Financiën organiseren de zitdagen samen. Zo kunnen de inwoners van de Stad Brussel hulp krijgen bij het invullen van hun belastingbrief.

Iedereen die hulp nodig heeft, kan van 15 mei tot en met 30 juni 2017 terecht bij een ambtenaar van Financiën. De dienst is enkel bedoeld voor het invullen van de aangifte. De deuren zijn open van maandag tot vrijdag (behalve op 25 mei, 26 mei en 5 juni), van 8u30 tot 14u, op volgend adres:

  • Hallenstraat 29A
    1000 Brussel

Documenten voor belastingaangifte

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart of papieren aangifteformulier
  • Betaalbewijzen van bedragen die u belastingvermindering kunnen opleveren (hypothecaire leningen, levensverzekeringen, giften aan erkende instellingen, kosten voor kinderopvang, uitgaven in het kader van energiebesparing, onderhoudsuitkeringen...)
  • Alle inlichtingen over eventuele buitenlandse inkomsten (loonfiches, inlichtingen over buitenlandse roerende en onroerende inkomsten)

Voorstel van vereenvoudigde aangifte

Een groot aantal gepensioneerden en begunstigden van uitkeringen wegens werkloosheid, ziekte of invaliditeit zullen geen aangifte meer ontvangen maar een voorstel van vereenvoudigde aangifte.

Dat voorstel bevat alle informatie die de administratie over u heeft en deze gegevens werden verwerkt voor de berekening van de belastingen, zodat u onmiddellijk het te ontvangen of te betalen bedrag kent.

Als u akkoord bent met dat voorstel hoeft u niets te doen. Wenst u wijzigingen aan te brengen, dan moet dat schriftelijk gebeuren bij uw taxatiedienst of via Tax-on-web.

Nuttige informatie

  • Tax-on-web laat toe om de aangifte online in te vullen. De site biedt vele voordelen zoals directe hulp, een op voorhand ingevuld gedeelte en een geschat bedrag voor uw volgende belasting.
Gemaakt 28/04/2017 (bewerkt op 28/04/2017)
Belastingaangifte