Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Hulp voor huurders en handelaars van Grondregie en OCMW

De Grondregie en het OCMW van de Stad Brussel helpen hun huurders (handelaars en residentiële) tijdens deze moeilijke periode door het coronavirus (Covid-19). Zo komen er verschillende maatregelen zoals vrijstelling van huur en een tegemoetkoming. Een overzicht van het noodplan.

Ik ben commercieel huurder

  • Vrijstelling van de huur van april en mei
  • Betalingsuitstel van de huur van juni
  • Uitgestelde huurgelden zijn verschuldigd in 2021 + afbetalingsplan

Ik ben huurder van een horecazaak of een zaak in een sector die nog steeds gesloten is

  • Vrijstelling van de huur van april, mei en juni
  • Betalingsuitstel van de huur van juli
  • Uitgestelde huurgelden zijn verschuldigd in 2021 + afbetalingsplan

Ik ben residentieel huurder

Een eenmalige en uitzonderlijke tegemoetkoming indien inkomstenverlies door Covid-19:

  • 300 euro voor gezinnen zonder kinderen
  • 350 euro voor gezinnen met 1 of 2 kind(eren)
  • 400 euro voor grote gezinnen (3 of meer kinderen)

Om te kunnen genieten van deze tegemoetkoming moet het netto belastbaar inkomen van het huishouden (vóór de coronacrisis) gelijk zijn aan of lager zijn dan 150% van het toelatingsplafond dat voor sociale woningen geldt.

Hoe hulp krijgen van de Grondregie?

De commerciële huurders van de Grondregie kunnnen contact opnemen met:

De residentiële huurders van de Grondregie kunnnen contact opnemen met:

Hoe hulp krijgen van het OCMW?

De commerciële huurders van het OCMW kunnnen contact opnemen met:

De residentiële huurders van het OCMW kunnnen contact opnemen met:

Private huurovereenkomst?

Bent u gebonden aan een private huurovereenkomst voor uw handelszaak of kantoor en weet u niet hoe u uw verhuurder moet benaderen in het licht van uw moeilijkheden in verband met de crisis? Voor verder juridisch advies of hulp kunt u contact opnemen met:

Volgend webinar (door 1819, in het Frans) biedt eveneens antwoorden op uw vragen:

Gemaakt 15/05/2020 (bewerkt op 06/07/2020)

ZIE OOK