Hulpdiensten voor huiselijk geweld

De maatregelen tegen het coronavirus verhogen het risico op geweld en verergeren situaties waarin huiselijk en intrafamiliaal geweld al voorkomt.

Wilt u erover spreken?

  • Bij vragen over geweld: 1712
  • Seksueel geweld: 0800 98 100 + chat als het voor de slachtoffers onmogelijk is om te bellen

Opvang en huisvesting?

Tijdens de maatregelen tegen het coronavirus is een hotel geopend voor de opvang en huisvesting van vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Meer info via 02 539 27 44 (Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales).

Gemaakt 08/04/2020 (bewerkt op 08/04/2020)