Hulpdiensten voor huiselijk geweld

De maatregelen tegen het coronavirus verhogen het risico op geweld en verergeren situaties waarin huiselijk en intrafamiliaal geweld al voorkomt.

Wilt u erover spreken?

Opvang en huisvesting?

Meer info via 02 539 27 44 (Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales).

Migranten

Gemaakt 08/04/2020 (bewerkt op 09/08/2022)
Hulpdiensten voor huiselijk geweld