Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Huurpremie Covid-19

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een eenmalige premie van 214,68 euro voor huishoudens (met een bescheiden inkomen) die een goed huren in Brussel.

De premie dient als ondersteuning van huurders op de private huurmarkt die lijden onder de coronacrisis (Covid-19). De potentiële begunstigden ontvangen in de komende weken een brief met de nodige informatie om hun aanvraag voor de premie te bevestigen. Zij die geen brief hebben ontvangen, kunnen een aanvraag indienen tot en met 30 december 2020:

Gemaakt 06/07/2020 (bewerkt op 06/07/2020)

ZIE OOK