Overslaan en naar de inhoud gaan

Huwelijk

Als je wil trouwen, moet je een huwelijksverklaring indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze verklaring moet worden afgelegd in de gemeente waar ten minste één van de toekomstige echtgenoten wettelijk verblijft. 

De huwelijksverklaring wordt opgesteld door de huwelijksdienst. 

Er zijn twee opties: de eenvoudige formule en de formule 'Binnenkoer' (zie Tarieven). 

 • Meerderjarig zijn volgens hun nationale wetgeving
 • Bereid zijn om dit te doen
 • Vrij zijn van elke huwelijksband
 • Eén van de echtgenoten moet zijn hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de stad Brussel hebben

Voor Belgen die in het buitenland wonen en niet zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente, kan de verklaring worden ontvangen als aan één van deze 3 voorwaarden is voldaan:

 • het laatste adres is in Brussel
 • een bloedverwant tot de tweede graad van één van de toekomstige echtgenoten is in Brussel ingeschreven
 • de geboorteplaats van één van de toekomstige echtgenoten ligt in Brussel

Als de persoon Belg is en niet in België is geborengeen ouders in België heeft en nooit in België heeft gewoond, is de Stad Brussel bevoegd. 

Er zijn 2 stappen nodig:

1. Informatie verkrijgen tijdens een eerste contact:

2. Na analyse maakt de dienst een afspraak met jou aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel om de originele documenten in te zien. 

Als de toekomstige echtgenoten Belg zijn en in België zijn geboren en nooit in het buitenland zijn getrouwd, is alleen de identiteitskaart nodig om de huwelijksverklaring op te stellen.

In andere gevallen zal de dienst alle gepersonaliseerde informatie verstrekken. De lijst van de voor te leggen documenten varieert naargelang de bijzondere situatie van de toekomstige echtgenoten (nationaliteit, burgerlijke staat, verblijfsstatus,...).

Voor burgers die illegaal of in precaire omstandigheden verblijven, behoudt de dienst zich het recht voor inlichtingen in te winnen bij de dienst Vreemdelingenzaken, een politieonderzoek thuis te vragen of een verhoor in de kantoren van de dienst af te nemen.

Het staat de partners vrij om bij de voorbereiding van het dossier het bewijs van hun relatie te leveren.

Indien er een ernstig vermoeden bestaat dat niet aan de wettelijke vereisten voor het huwelijk is voldaan, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de voltrekking van het huwelijk uitstellen en/of weigeren overeenkomstig artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek.

Als er buitenlandse documenten nodig zijn:

 • alle documenten moeten origineel zijn
 • indien niet reeds in deze talen opgesteld, moeten alle documenten in het Frans of het Nederlands worden vertaald (door een beëdigd vertaler)
 • sommige documenten moeten worden geapostilleerd/gelegaliseerd 

Eenvoudige formule

50 euro (25 euro vergoeding voor de huwelijksverklaring + 25 euro voor het huwelijksboekje dat bij de viering wordt afgeleverd).

Deze 'eenvoudige' formule biedt de volgende voordelen:

 • huwelijksdatum: het is mogelijk de datum van het huwelijk te kiezen, afhankelijk van de beschikbaarheid, maar niet het tijdstip van het huwelijk, dat door de dienst wordt vastgesteld tussen 8u30 en 12u. Het exacte tijdstip wordt de week voor het huwelijk meegedeeld.
 • ontvangst: tijdens de viering worden de partners verwelkomd voor de Leeuwentrap (Grote Markt)
 • duur van de viering: ongeveer 15 minuten
 • behalve bij evenementen op de Grote Markt, worden er 3 parkeervergunningen afgegeven

'Binnenkoer' formule

50 euro (25 euro voor de huwelijksaangifte + 25 euro voor het huwelijksboekje dat tijdens de viering wordt uitgereikt).

Supplement van 250 euro

 • Trouwdatum: met deze optie kan je de datum en het tijdstip van het huwelijk kiezen (tussen 12u en 13u40), afhankelijk van de beschikbaarheid.
 • Receptie: tijdens de viering wordt het bruidspaar ontvangen op de binnenkoer van het Stadhuis.
 • Bijkomende voordelen:
  • Duur van de viering: ongeveer 20 minuten. Deze extra 5 minuten kunnen worden gebruikt voor een persoonlijke toespraak (door het bruidspaar of een derde persoon) en om, tenzij de toegang is verhinderd, naar het balkon te gaan om in aanwezigheid van eventuele getuigen enkele foto's te maken.
  • Behalve bij evenementen op de Grote Markt worden 5 parkeervergunningen afgegeven.
   De genoemde voordelen gelden zoveel mogelijk en door een evenement kunnen soms geen parkeerplaatsen gegeven worden.
   De betaling van 250 euro is in de eerste plaats voor de reservering van een vast tijdstip. Als je geen extra voordeel kan krijgen, heb je geen recht op terugbetaling.

Het huwelijk kan worden voltrokken tussen de 14de dag na de huwelijksaangifte en maximaal 6 maanden en 14 dagen na de aangifte. Als de huwelijksverklaring niet 14 dagen voor de viering wordt ontvangen, wordt de reservering automatisch geannuleerd.

Een verlenging of ontheffing van deze termijnen kan worden aangevraagd bij de procureur des Konings. Daarvoor moet je eerst een afspraak maken met de huwelijksdienst om een document te verkrijgen en vervolgens naar de procureur des Konings gaan.

Wat de reservering van een huwelijksdatum betreft, is het mogelijk tot een jaar van tevoren contact op te nemen met de dienst, onder voorbehoud van evenementen die op de Grote Markt of in het Stadhuis kunnen plaatsvinden.