Informaticacentrum Brusurf

Het Informaticacentrum Brusurf, een opleidings- en vormingscentrum voor digitale technologieën voor jongeren, is gelegen in het hart van de Zennewijk, vlakbij het Sint-Katelijne- en IJzerplein.

De nieuwe technologieën worden bekeken in al hun vormen:

 • technische hulp bij huistaken en studie
 • ontwikkelen van de technische bekwaamheden op gebied van het digitale met als doel een betere integratie in het beroepsleven
 • oriëntatie en raadgeving van de jongeren die zich willen richten naar digitale beroepen
 • opleiding tot een goed gebruik van de nieuwe technologieën in het dagelijkse leven
 • aanleren van de numerieke werkmiddelen in een optiek van een actieve en kritische burgerlijke deelname
 • ...

Uitrusting en programma

Een informaticapark uitgerust met 10 computers, een printer, 3D-printer, scanner, kopieermachine, tablets, robots,… staan ter beschikking van de jongeren in het kader van de stages, vormingen of diverse workshops in de namiddag, op zaterdag of tijdens schoolvakanties:

 • Digitale opleidingen
 • Digitale workshops
 • Vakantiestages
 • Digitale studie
 • Digitale ontspanning
 • Digitale ontmoetingen

Meer info:

© i-CITY - Hyacinthe Arthurs

PRAKTISCHE INFO