Inschrijving familielid EU-burger

Europese en niet-Europese burgers moeten hun inschrijving bij de Stad Brussel langs elektronische weg aanvragen. Voor niet-Europese burgers: HUE-NEU@brucity.be. Elke aanvraag tot verlenging van een verblijfsvergunning kan ook via dit adres (met alle relevante documenten). De bestelling van de verblijfsvergunning gebeurt op afspraak, na bestudering van het dossier en mits volledig ingevuld. Het afhalen van identiteits- en verblijfskaarten is mogelijk zonder afspraak.

Als je niet van de nationaliteit bent van een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland maar familie van een onderdaan van de EU, de EER of Zwitserland, moet je je inschrijven via: HUE-NEU@brucity.be

Houders van een nationaal paspoort met visum D (vestigingsvisum) voor gezinshereniging:

Voor deze personen is de inschrijving eenvoudiger. Meestal werden de nodige documenten namelijk reeds ingeleverd bij het Belgisch Consulaat in het land van herkomst.

Houders van een nationaal paspoort met visum C (toeristenvisum) of personen zonder visum:

Je bent dus:

 • Echtgeno(o)t(e) of partner van een EU, EEE, of Zwitser in het kader van een verbintenis gelijkwaardig aan het huwelijk.
 • Partner van een EU, EER, of Zwitser in het kader van een duurzame relatie. Opgelet: beide echtgenoten of partners moeten minstens 21 jaar zijn.
 • Descendent van een EU, EER of Zwitser.
 • Ouder (vader of moeder) van een minderjarige Belg.
 • Ascendent van een EU, EER of Zwitser (behalve een Belg)
 • Feitelijke levenspartner
 • Familielid die, in het land van herkomst, ten laste is van of lid van het huishouden/samenwonend met de EU-burger
 • Familielid die, in het land van herkomst, ten laste is van of lid van het huishouden/samenwonend met de EU-burger, waarbij die laatste gedwongen is om de persoonlijke verzorging op te nemen als gevolg van ernstige medische problemen

Als je je niet in één van deze categorieën bevindt, kan je je niet inschrijven als familie van een onderdaan van de EU, EER of Zwitser.

Nationaal paspoort, alsook andere documenten (zie welke documenten voorleggen?). Sommige documenten kunnen later ingediend worden. Dit wordt allemaal duidelijk uitgelegd aan de betrokkene tijdens dit eerste contact.

Opmerking: wanneer iemand deze eerste stap onderneemt, is het uiterst belangrijk dat hij het juiste adres aan de administratie verstrekt (straat, nummer, busnummer). De politie zal later immers een onderzoek uitvoeren om het effectieve verblijf op het doorgegeven adres te controleren.

Bij de inschrijving zullen de houders van een visum D 2 foto's moeten bezorgen, de anderen ook 2 foto's. Kinderen jonger dan 12 jaar ontvangen een klein identiteitsstuk.

 • Houders van een visum D voor gezinshereniging zullen rechtstreeks bij hun inschrijving in het vreemdelingenregister een 5 jaar geldige elektronische kaart F kunnen bestellen. In afwachting van die kaart (productietermijn ongeveer 3 weken) ontvangen zij als document een bijlage 15.
 • Personen zonder visum D kunnen ook ingeschreven worden op voorwaarde dat zij het document indienen dat de afstamming, het verwantschap of het wettelijk partnerschap met de vervoegde persoon aantoont (aanvullende stukken kunnen binnen een termijn van 3 maanden na de aanvraag ingeleverd worden). Zij ontvangen dan een 6 maanden geldig attest van immatriculatie alsook een aanvraag van verblijfskaart voor een familielid van een EU/EER of van een vreemdelingenkaart als familielid van een Zwitser, namelijk de bijlage 19ter.

In geval van positieve instructies van de dienst Vreemdelingenzaken of bij gebrek aan reactie van Vreemdelingenzaken binnen die 6 maanden, kan het familielid een F kaart bestellen.

Opmerking: het attest van immatriculatie zal de echtgeno(o)t(e) of partner van een EU, EER of Zwitser vrijstellen van een werkvergunning, maar zal hem of haar niet in staat stellen buiten België te reizen.

 • Elke aanvraag (opening van het dossier) wordt ingeschreven na een betaling van 25 euro administratieve kosten
 • De elektronische kaart F kost 26 euro
 • Elektronische kaarten in hoge spoedprocedure (ontvangsttermijn: 1 dag - ontvangst na 14u) kosten 150 euro
 • Het attest van immatriculatie kost 10 euro. De verdaging kost 10 euro en een verdaging voor 3 maanden 25 euro
 • De bijlage 19ter en het identiteitsstuk voor kinderen onder de 12 jaar zijn gratis

Opgelet: de Gemeenteraad van 27 maart 2017 achtte het noodzakelijk een belasting in te voeren voor de vernieuwing van de elektronische identiteitskaarten, elektronische verblijfskaarten en elektronische paspoorten naar aanleiding van verlies of diefstal van deze documenten en dit als gevolg van: de noodzaak om te strijden tegen identiteitsfraude en als gevolg van de hoge werklast verbonden aan deze aanvragen.

 • Vernieuwing naar aanleiding van 2de verlies/diefstal van een elektronische identiteitskaart of verblijfskaart: 50 euro
 • Vernieuwing naar aanleiding van 3de verlies/diefstal van een elektronische identiteitskaart of verblijfskaart: 225 euro

ZIE OOK