Inschrijving niet-Belgische kiezers gemeenteraadsverkiezingen 2018

U woont in Brussel en u bent burger van een land dat al dan niet tot de Europese Unie behoort? Onder bepaalde voorwaarden kan u zich dan inschrijven op de kiezerslijst voor de gemeentelijke verkiezingen in oktober 2018.

Om actief deel te nemen aan het leven van de Stad vult u het inschrijvingsformulier in:

Onderteken het formulier en steek het uiterlijk op 31 juli 2018 in de daartoe bestemde bussen in het Administratief centrum of in één van de verbindingsbureaus.

U kunt het formulier ook met de post versturen naar het volgende adres:

  • Stad Brussel
    Cel Verkiezingen
    Anspachlaan 6
    1000 Brussel

Bijkomende inlichtingen

Gemaakt 01/03/2018 (bewerkt op 07/05/2018)
Inschrijving niet-Belgische kiezers gemeenteraadsverkiezingen 2018