Maatregelen coronavirus

 

Inschrijving nieuw aangekomen vreemdeling

Als u uit het buitenland komt en u wil vestigen op het grondgebied van de Stad Brussel, moet u een inschrijving aanvragen.

Opgelet: België heeft een reeks maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19). Meer info:

Als u een burger van de Europese Unie bent, zal u bij uw aanvraag meteen ingeschreven worden in het wachtregister. Na de controle bij u thuis wordt u in het vreemdelingeregister ingeschreven.

Als u uit een ander land (niet-EU) komt, moet u in het bezit zijn van een voorlopige verblijfsvergunning (visum D) of deze aanvragen. Als u in het bezit bent van een verblijfsvergunning, wordt u - na de controle bij u thuis - ingeschreven in het vreemdelingenregister.

Hou er rekening mee dat voor bepaalde categorieën van vreemdelingen, een bewijs van betaling van een federale belasting (retributie) nodig is. Voor meer informatie: Dienst Vreemdelingenzaken.