Inschrijving van een zelfstandige (EU-burger)

U bent Europees staatsburger of gelijkgesteld (onderdaan van Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen), u bent zelfstandige en u verblijft op het grondgebied van de stad Brussel?

Als u van plan bent om langer dan 3 maanden in België te verblijven en daar uw hoofdverblijfplaats te vestigen, moet u contact opnemen met het gemeentebestuur van de Stad Brussel om u te registreren.

  • Europees burger of gelijkgesteld
  • Uw hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de stad Brussel vestigen (exacte adres: straatnaam, huisvestingsnummer, eventueel brievenbusnummer)
  • Zelfstandige zijn (ondernemer, actieve vennoot, helper, vrij beroep)

Enkel via een online genomen afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel of het verbindingsbureau van Louiza.

De registratie verloopt in verschillende fasen:

  • Aanvraag van bewijs van inschrijving (bijlage 19): zodra uw Europees staatsburgerschap of soortgelijk burgerschap is bewezen, wordt u ingeschreven in het 'Wachtregister' en in het bezit gesteld van uw aanvraag voor een bewijs van inschrijving. Vanaf dat moment heeft u een periode van 3 maanden om alle vereiste documenten in te dienen, tenzij u ze onmiddellijk kunt geven. In dat geval ontvangt u een voorlopig document ter staving van uw inschrijving (bijlage 8ter) dat 45 dagen geldig is.
  • Verblijfscontrole: de politie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze controle. Een buurtagent komt naar het opgegeven adres om uw werkelijke aanwezigheid vast te stellen. Als de controle positief is, wordt u geregistreerd op het adres en in het 'Vreemdelingenregister'.
  • EU-kaart: wanneer u uw registratie (bijlage 8ter) hebt verkregen en de controle op het adres positief is, kunt u een afspraak maken om uw EU-kaart te bestellen.

  • Nationaal paspoort of nationale identiteitskaart
  • 1 recente pasfoto (maximaal 6 maanden) die voldoet aan de Externe site ICAO-normen
  • Volledig uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen (met stempel en handtekening van de vennootschap, of van het bedrijf waarvan u actief vennoot bent, of van de geholpen persoon. Opgelet: alleen het volledige uittreksel van door een bedrijfsloket afgegeven KBO-gegevens kan worden aanvaard, met datum en stempel van het bedrijfsloket.
  • Bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen (rechtstreeks naar de gemeente gestuurd door het sociale verzekeringsfonds)

25 euro

Bij het verkrijgen van de registratie en de positieve controle op het adres.

ZIE OOK