Inschrijving niet-Belgische kiezers Europese verkiezingen 2019

De volgende Europese verkiezingen in België worden gehouden op 26 mei 2019. Elke vijf jaar kunnen burgers zo kiezen wie er in het Europees Parlement komt te zitten. Bent u onderdaan van één van de andere lidstaten van de Europese Unie? En wilt u stemmen op kandidaten van Belgische lijsten? Dan moet u zich inschrijven op de kiezerslijst (deadline: 28 februari 2019).

Opgelet: een Europese burger die als kiezer is geregistreerd voor de gemeenteraadsverkiezingen, wordt niet automatisch geregistreerd op de lijst met kiezers voor de Europese verkiezingen. Hij of zij moet zich apart inschrijven voor de Europese verkiezingen via het online formulier.

In 2019 zijn er 705 leden van het Europees Parlement, waarvan er 21 België vertegenwoordigen. Als representatieve instelling van Europese burgers is het parlement de democratische basis van de Europese Unie, met twintig bevoegdheidsdomeinen zoals buitenlandse zaken, werkgelegenheid, milieu, landbouw, vrijheid, veiligheid, justitie, buitenlandse handel,...

Heeft u de Belgische nationaliteit en woont u op het grondgebied van de Stad Brussel? Als u aan de kiezersvoorwaarden voldoet, ontvangt u uw oproepingsbrief begin mei 2019.

Hebt u de nationaliteit van één van de andere lidstaten van de Europese Unie en woont u op het grondgebied van de Stad Brussel? Dan kan u:

 • het stemrecht in uw land van herkomst uitoefenen
 • of kiezen voor kandidaten van Belgische lijsten

Voorwaarden?

Als u op kandidaten van Belgische lijsten wilt stemmen, moet u aan 5 voorwaarden voldoen:

 • de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie bezitten
 • minimaal 18 jaar zijn op 26 mei 2019
 • van zijn/haar kiesrechten genieten op 26 mei 2019
 • een hoofdverblijfplaats hebben en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de Stad Brussel op uiterlijk 1 maart 2019
 • ingeschreven zijn als kiezer voor het Europees Parlement

Hoe inschrijven op de kiezerslijst?

Vul uiterlijk op 28 februari 2019 een inschrijvingsformulier in en stuur het naar uw gemeentebestuur, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart:

 1. Aan het loket: ga persoonlijk met uw identiteitskaart naar de dienst Kieszaken op de 2de verdieping van het Administratief centrum of één van de verbindingsbureaus om het formulier in te vullen en te ondertekenen
 2. Per post: stuur het ingevulde en ondertekende formulier, samen met een kopie van uw identiteitskaart per post naar het volgende adres: Stad Brussel, dienst Kieszaken, Anspachlaan 6 - 1000 Brussel
 3. Per e-mail: scan het ingevulde en ondertekende formulier en stuur het samen met een kopie van uw identiteitskaart naar elections@brucity.be
 4. Online: vul het online formulier in, onderteken het elektronisch met uw elektronische verblijfsvergunning en stuur het per e-mail naar elections@brucity.be

Goed om te weten

 • Zodra uw aanvraag is aanvaard, wordt u wettelijk verplicht deel te nemen aan de Europese verkiezingen in mei 2019. En, voor zover u nog steeds aan de kiezersvoorwaarden voldoet, ook aan de volgende verkiezingen. Tenzij u zich uitschrijft vanaf de dag na de verkiezingen. De burger die zijn kiesplicht niet nakomt, riskeert sancties. Denk eraan om, indien nodig, een ​volmacht te geven.
 • U hebt zich al ingeschreven voor de vorige Europese verkiezingen? Zolang u nog voldoet aan de voorwaarden, hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen en ontvangt u begin mei 2019 een oproepingsbrief.
 • De stemming is uniek: door te beslissen om uw stemrecht in België uit te oefenen, kunt u het niet meer uitoefenen in de staat waarvan u een staatsburger bent voor deze soort verkiezingen.

Gemaakt 23/11/2018 (bewerkt op 20/12/2018)

ZIE OOK

Inschrijving niet-Belgische kiezers Europese verkiezingen 2019