Aanvraag internationale bescherming (asiel)

U bent asielzoeker en komt voor de eerste keer aan in België of wilt een adreswijziging aangeven? Neem dan contact op met het Administratief bureau voor vreemdelingen. U moet zich aanbieden aan het onthaalloket van de dienst die hem zal doorverwijzen naar het bevoegde loket.

Om uw dossier te kunnen opstellen moet u volgende documenten voorleggen:

  • eerste inschrijving: uw bijlage 25/26
  • adreswijziging komende van een andere gemeente: uw bijlage 25/26 en uw attest van immatriculatie (oranje kaart)
  • adreswijziging binnen de gemeente (overplaatsing): uw bijlage 25/26 en uw attest van immatriculatie (oranje kaart)
  • verlenging van verblijfstitel: uw bijlage 25/26 evenals uw attest van immatriculatie (oranje kaart), een foto en een bedrag van 10 euro (voor 1 maand) of 25 euro (voor 3 maanden)

Voor bijkomende informatie over het statuut van asielaanvrager of de asielprocedure:

ZIE OOK