Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Isolatieplan

Wat is het?

De Stad Brussel investeert in de isolatie van haar vastgoedeigendommen. Met het Isolatieplan, dat in 2014 van start ging, wil de Stad op vier jaar tijd zo'n 65.000 m² daken vernieuwen. Deze investering van 8 miljoen euro in energiebesparende maatregelen moet over een periode van dertig jaar een jaarlijkse besparing van 500.000 euro opleveren.

Het Isolatieplan steunt op de resultaten van een relevantieonderzoek en een berekening van de rendabiliteit. Die resultaten tonen aan dat de isolatie van daken moet worden gezien als een prioritaire investering in rationeel energiegebruik (REG). De te verwachten rendabiliteit en het hoge rendement zijn namelijk bijzonder gunstig. De investering moet een forse energiebesparing opleveren van ongeveer 30% van het totale verbruik voor verwarming van een gebouw.

Met welk doel?

Ook het milieu is met het plan gebaat. Dankzij een betere isolatie vermindert het verbruik voor verwarming, met een lagere uitstoot van broeikasgassen tot gevolg. Daarnaast genieten de bewoners/gebruikers meer comfort omdat het koudegevoel binnenskamers vermindert.

Het Isolatieplan van de Stad Brussel komt tegemoet aan de verwachtingen inzake duurzame ontwikkeling. Tegelijkertijd zorgt het initiatief ervoor dat de beheerskosten van de gebouwen dalen. De Stad vervult dus 2 doelstellingen: het vrijwaren van het milieu, enerzijds, en het overheidsgeld zo efficiënt mogelijk besteden, anderzijds.

Het Isolatieplan maakt deel uit van van het globale Klimaatplan van de Stad Brussel.

Evolutie

Lancering