Projectoproep Kangouroe-BXL

Het doel van de projectoproep Kangouroe-BXL is nieuwe artistieke creaties ondersteunen, die gedragen worden door professionele kunstenaars. Projecten moeten ingediend worden voor 20 maart 2020 (om middernacht).

Welk project?

Het project moet een nieuwe creatie zijn (op te starten of in fase van productie). Bestaande creaties worden niet in overweging genomen. Het project behoort tot de podiumkunsten: theater, dans, performance, muziek, circus, straatkunst, poppenspel, multidisciplinair,...

Bij het project kunnen professionele of amateurkunstenaars betrokken zijn, maar professionele kunstenaars moeten het voortouw nemen.

Het artistieke project wordt ingediend:

  • door een rechtspersoon of een natuurlijke persoon
  • die zijn maatschappelijke zetel (voor rechtspersonen) of zijn domicilie (voor natuurlijke personen) op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft en die geen structurele overheidssteun geniet
  • multinationale organisaties en netwerken zijn uitgesloten

Met welke peter of meter?

Om professionele en duurzame producties tot stand te brengen, heeft Stad Brussel de organisaties en evenementen die ze structureel ondersteunt in een lijst van potentiële peters en meters opgenomen. Deze organisaties kunnen de projectdrager begeleiden en ondersteunen.

De lijst met peters en meters is beschikbaar op aanvraag via:

Waar?

De ingediende projecten vinden plaats op het grondgebied van Stad Brussel (postcodes 1000, 1020, 1120, 1130).

Hoeveel?

Een project ontvangt minimaal 5.000 euro en maximaal 25.000 euro.

Hoe dossier indienen?

Het dossier mag alleen per e-mail en in één enkel document van maximaal 10 bladzijden worden verzonden naar:

Meer info:

Gemaakt 17/12/2019 (bewerkt op 19/12/2019)

ZIE OOK

Projectoproep Kangouroe-BXL