Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Karine Lalieux - OCMW

Voorzitster van het OCMW van Brussel.

Karine Lalieux, geboren in Anderlecht, behaalt haar diploma criminologie aan de ULB waar ze zich vervolgens inzet voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Als socialiste in hart en nieren, zoals ze zichzelf graag noemt, neemt ze in 1999 voor het eerst deel aan de federale verkiezingen en wordt verkozen als volksvertegenwoordiger. In 2000 wordt ze ook schepen van de Stad, bevoegd voor Openbare Netheid en Informatica.

Karine Lalieux die bijzonder actief is als parlementslid, zowel in de vergaderingen als via de sociale netwerken, zet zich op federaal niveau intensief in voor de strijd tegen alle vormen van uitsluiting.

Ze ijvert verder ook voor universele bankdiensten, financiële regelgeving, invoering van een belasting op internationale monetaire transacties, toegankelijke huisvesting, verdediging van de openbare diensten, een energiebeleid beter afgestemd op
de huidige realiteit, rechten van de vreemdelingen,.

Haar inzet voor de verbetering van levenskwaliteit verliep via acties op het terrein en de invoering van nieuwe middelen en diensten.

Vandaag is Karine Lalieux heel blij dat ze haar energie ook ten dienste kan stellen van de cultuur en creatievelingen in de stad.

De voorzitter van het OCMW wordt bij geheime stemming gekozen door en onder de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De voorzitter leidt de activiteiten van het OCMW. Hij is van rechtswege voorzitter van het Vast bureau en van de Bijzondere comités. De voorzitter zorgt voor het voorafgaand onderzoek van de zaken die moeten voorgelegd worden aan de Raad, aan het Vast bureau en aan de Bijzondere comités. Hij roept vergaderingen samen en stelt de agenda's vast.

Taken OCMW-voorzitter

Hij is belast met de uitvoering van de beslissingen van de Raad, van het Vast bureau en van de Bijzondere comités. Hij vertegenwoordigt het OCMW in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Samen met de secretaris ondertekent hij de beraadslagingen van de Raad, van het Vast bureau en van de Bijzondere comités, alsook de bekendmaking, de akten en de briefwisseling van het OCMW.

Dringende zaken

In dringende gevallen kan de voorzitter de vereiste dringende hulpverlening toekennen. Zijn beslissing moet wel op de eerstvolgende vergadering van de Raad bekrachtigd worden. Wanneer een dakloze maatschappelijke hulp vraagt aan het OCMW moet de voorzitter hem deze hulp verlenen. De voorzitter moet zijn beslissing op de eerstvolgende vergadering van de Raad wel laten bekrachtigen.

Vergaderingen College

De voorzitter woont met raadgevende stem de vergaderingen van het College van burgemeester en schepenen bij, hetzij op zijn verzoek, hetzij op uitnodiging van de burgemeester, om gehoord te worden over aangelegenheden die verband houden met het OCMW.

Persdienst

Audrey Poels
Persattaché
Hoogstraat 298a
1000 Brussel
Tel.: 02 543 60 20
E-mail: audrey.poels@ocmwbxl.brussels