Khalid Zian - OCMW

Voorzitter van het OCMW van Brussel.

Khalid Zian, 54 jaar, is vader van drie kinderen. Zijn ouders verlieten Marokko om zich in Brussel te vestigen toen hij twee jaar was. Zian, afgestudeerd in de Sociologie aan de Université libre de Bruxelles (ULB), engageert zich in het gemeenschapsleven voordat hij in 2000 werd verkozen als gemeenteraadslid in Elsene. Toen hij werkzaam was bij de Cocof, was hij eveneens adviseur van Fadila Laanan, minister van Cultuur in de Fédération Wallonie-Bruxelles. Bij de verkiezingen van 2012 werd hij verkozen tot gemeenteraadslid voor de Stad Brussel. Khalid Zian oefent zijn mandaat uit met de geest van de socialistische militant die hij al sinds 1988 is: resoluut gericht naar jongeren, overtuigd seculier en voor de sociale emancipatie.

De voorzitter van het Externe site OCMW wordt bij geheime stemming gekozen door en onder de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De voorzitter leidt de activiteiten van het OCMW. Hij is van rechtswege voorzitter van het Vast bureau en van de Bijzondere comités. De voorzitter zorgt voor het voorafgaand onderzoek van de zaken die moeten voorgelegd worden aan de Raad, aan het Vast bureau en aan de Bijzondere comités. Hij roept vergaderingen samen en stelt de agenda's vast.

Taken OCMW-voorzitter

Hij is belast met de uitvoering van de beslissingen van de Raad, van het Vast bureau en van de Bijzondere comités. Hij vertegenwoordigt het OCMW in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Samen met de secretaris ondertekent hij de beraadslagingen van de Raad, van het Vast bureau en van de Bijzondere comités, alsook de bekendmaking, de akten en de briefwisseling van het OCMW.

Dringende zaken

In dringende gevallen kan de voorzitter de vereiste dringende hulpverlening toekennen. Zijn beslissing moet wel op de eerstvolgende vergadering van de Raad bekrachtigd worden. Wanneer een dakloze maatschappelijke hulp vraagt aan het OCMW moet de voorzitter hem deze hulp verlenen. De voorzitter moet zijn beslissing op de eerstvolgende vergadering van de Raad wel laten bekrachtigen.

Vergaderingen College

De voorzitter woont met raadgevende stem de vergaderingen van het College van burgemeester en schepenen bij, hetzij op zijn verzoek, hetzij op uitnodiging van de burgemeester, om gehoord te worden over aangelegenheden die verband houden met het OCMW.

Kim Garot
Persattaché
E-mail: kim.garot@cpasbxl.brussels
Mobile: 0475 92 00 46

Khalid Zian

PRAKTISCHE INFO