Sainctelettebrug afgesloten

Door een brand liep de Sainctelettebrug schade op. De brug richting Basiliek blijft om veiligheidsredenen tot nader order afgesloten. Alle info over alternatieve trajecten en omleidingen: Sainctelettebrug afgesloten (Brussel Mobiliteit)

Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus. Belangrijk! Toegang Administratief centrum & verbindingsbureaus: alle burgers worden gevraagd om alleen te komen, maximaal 15 minuten voor het tijdstip van de afspraak, een mondmasker te dragen (verplicht), en de handen te desinfecteren.

 

Heraanleg Kolenmarkt

Wat is het?

Heraanleg van gevel tot gevel van het stukje Kolenmarkt tussen de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstandkerk en het Fontainasplein en de Olivetenhof tussen de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstandkerk en de Gootstraat.

Heraanleg Kolenmarkt

Met welk doel?

Sinds maart 2020 zijn de Kolenmarkt en Olivetenhof geïntegreerd in de voetgangerszone van het stadscentrum. Dat was de laatste schakel voor een doorlopende voetgangerszone tussen het Fontainasplein en de Grote Markt. De inrichting van beide twee straten komt echter nog niet overeen met deze van een voetgangerszone. In de nieuwe aanleg krijgen beide straten daarom een gelijkaardig profiel als dat van de andere voetgangerszones.

Met het oog op het comfort van alle gebruikers voorziet het project in een gelijkvloerse aan­leg. De openbare ruimte wordt uitgerust met stadsmeubilair, 6 fietsbeugels en 10 nieuwe bomen.

In de Kolenmarkt zijn er veel handelszaken. We zullen er alles aan doen om de overlast tijdens de werf te beperken. Na de werken zal de straat veel aangenamer zijn om te wandelen, te winkelen of een terras te plaatsen.

Materiaal en vergroening

Op de plaats van de oude voetpaden komen platte kasseistenen en in het centraal gedeelte van de weg komen gesneden langwerpige porfierkeien. Straatgoten uit blauwe hardsteen markeren het tracé van de oude kantstenen van de voetpaden.

In de nabijheid van de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstandkerk blijft de bestrating uit blauwe hardsteen behouden om aan te sluiten op de bestaande inrichting.

Gesneden porfierkeien en platte kasseistenen

De heraanleg van de rijweg staat toe de openbare ruimte te vergroenen. Ter hoogte van de oude parkeerplaatsen worden 10 nieuwe bomen aangeplant. Deze bomen worden langs één zijde van de straat geplant om het uitzicht op het Stadhuis (vanaf de Kolenmarkt) en op de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstandkerk (vanaf Olivetenhof) niet te belemmeren.

De 10 nieuwe bomen zijn van de soort Amelanchier canadensis (Canadees krentenboompje), dat tot dezelfde boomsoort behoort als die bij de aanleg van de Zuidstraat.

Plan Kolenmarkt

Verlichting en meubilair

  • Verlichting: de bestaande openbare verlichting blijft behouden
  • Vuilnisbakken: de 3 vuilnisbakken blijven op dezelfde plaats behouden
  • Drinkfonteintjes: de 2 drinkfonteintjes en de fonteinstraatgoot blijven behouden
  • Banken: de 2 bestaande banken blijven behouden
  • Fietsbeugels: er worden 6 dubbelzijdige fietsbeugels ingebouwd

Timing, procedure en werken

De vergunningsaanvraag voor de heraanleg werd in mei 2020 ingediend bij het Gewest en werd in november 2020 volledig verklaard. In het kader van de procedure wordt begin 2021 een openbaar onderzoek en een Overlegcommissie georganiseerd.

Gedurende 2 weken zullen er rode affiches in de perimeter hangen om het openbaar onderzoek aan te kondigen. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om het bouwdossier online of bij de dienst Stedenbouw van de Stad te consulteren en te reageren op de plannen. Indien u dat wenst, kan u ook vragen om uitgenodigd te worden op de Overlegcommissie.

Op de Overlegcommissie worden de plannen gepresenteerd en kunnen de aanwezigen vragen stellen of een bezwaar kenbaar maken. De Overlegcommissie brengt vervolgens een advies uit waaraan het project moet worden aangepast. Eens de vergunning afgeleverd is, kunnen de werken van start gaan.

Meer info over de aanvraag:

Heraanleg Kolenmarkt

Evolutie

Goedkeuring