Lage Emissie Zone (LEZ): nieuw verbod vanaf 2022

De Lage Emissie Zone (LEZ) is van kracht in Brussel sinds 1 januari 2018. Deze maatregel verbiedt bepaalde voertuigen om rond te rijden in Brussel. Vanaf 1 januari 2022 worden ook dieselvoertuigen van EURO 4-norm verboden.

Er is een overgangsperiode van 3 maanden, waarin overtreders alleen waarschuwingen krijgen. Vanaf april 2022 volgen dan boetes voor de voertuigen die vanaf 2022 onder het verbod vallen.

Meer info:

Steun en premies

Om de Brusselaars te steunen, biedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschillende premies en diensten aan, zoals de Brussel'Air-premie, een Mobility Coach en een LEZ-premie voor professionals:

Gemaakt 21/12/2021 (bewerkt op 21/12/2021)
© leefmilieu.brussels