Lage Emissie Zone: nieuwe verboden vanaf 2019

De Lage Emissie Zone (LEZ) is van kracht in Brussel sinds 1 januari 2018. Deze maatregel verbiedt bepaalde voertuigen om rond te rijden in Brussel. Sinds 1 januari 2019 worden ook dieselvoertuigen van EURO 2-norm en benzinevoertuigen zonder EURO-norm en van EURO 1-norm verboden.

Voor deze voertuigen geldt een overgangsperiode van 3 maanden. Meer info over de nieuwe verboden:

Er is een online simulator beschikbaar om te weten of het verbod al dan niet op u van toepassing is:

Gemaakt 03/01/2019 (bewerkt op 03/01/2019)
Lage Emissie Zone: nieuwe verboden vanaf 2019