Lang verblijf (meer dan 3 maanden) van een buitenlander niet-EU

Een buitenlander van een niet-EU-land (derde land) is een buitenlander die niet de nationaliteit heeft van één van de lidstaten van de Europese Unie (EU) of van een gelijkgesteld land (Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen).

De onderdanen van derde landen buiten de Europese Unie die meer dan 90 dagen in België willen verblijven (lang verblijf), moeten een machtiging tot voorlopig verblijf hebben. Dat wordt afgeleverd door de Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland (in de vorm van een visum D) of door de dienst Vreemdelingenzaken in België.

Voor hun inschrijving moeten ze de volgende documenten voorleggen:

  • Geldig paspoort met een visum D
  • Geldig paspoort en machtiging tot voorlopig verblijf van de dienst Vreemdelingenzaken, een medisch attest en een uittreksel uit het Strafregister

Voor alle info over de procedure om een verblijfstitel aan te vragen of te verlengen:

ZIE OOK