Erkenning van een historische lift

Liften van vóór 1958 moeten voldoen aan de huidige veiligheidsnormen.

De liften uit die tijd hebben een erfgoedwaarde die belangrijk is om te bewaren. De procedures voor de risicoanalyse van de externe diensten voor technische controles (EDTC) houden daar echter geen rekening mee.

Het Brussels Gewest heeft daarom beslist om een ​​inventaris op te stellen van oude liften:

De liften in deze gewestelijke inventaris kunnen gratis een attest van erkenning van de historische waarde krijgen, waardoor ze gemoderniseerd kunnen worden met respect voor het erfgoed.

Gemaakt 15/05/2020 (bewerkt op 02/06/2022)
Erkenning van een historische lift