attention!

Sluiting van de loketten op vrijdag 9 december 2022

Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel sluiten de loketten van het voormalige Administratief Centrum (Anspachlaan 6 - 1000 Brussel) al op vrijdag 9 december 2022. U kunt uw documenten ook altijd online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken. Door de verhuis kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Lopende werkzaamheden en werven

Op het grondgebied van de Stad Brussel worden door de Stad werken uitgevoerd die mogelijk verkeers- en parkeerproblemen kunnen veroorzaken in de buurt. Andere openbare instanties zoals het Gewest of bedrijven (meer bepaald energiebedrijven) kunnen ook werken uitvoeren op de wegen of in de omgeving ervan.

Werken door de Stad Brussel

Verschillende werken worden door de Stad georganiseerd in het kader van het beheer van de wegen. Deze werken kunnen bestaan uit de volledige heraanleg van een straat (van gevel tot gevel), interventies van asfaltering of bestrating of meer punctuele interventies (heraanleg van een kruispunt, de omgevingen van een school,...).

Een huis-aan-huisfolder die het geheel van de informatie bevat, wordt verdeeld aan de bewoners vóór het begin van de werken.

Plaats & info aan de buurtbewonersVanaf
Bordiaustraat (PDF, 503.01 KB): herstelling voetpadenMaandag 21 november 2022, voor een periode van 4 maanden
Wynantsstraat (PDF, 487.40 KB): herstelling voetpad en rijweg
Fases (PDF, 21.59 KB)
Omleiding fase 1 (PDF, 262.95 KB)
Omleiding fase 2 (PDF, 274.86 KB)
Plan van heraanleg (PDF, 3.04 MB)
Donderdag 3 november 2022, voor een periode van 16 weken

Om het verloop van de werkzaamheden niet te belemmeren, wordt gevraagd om het parkeerverbod tijdens de dag te respecteren.

In geval van praktische problemen zoals bereikbaarheid van garages, handelszaken of problemen met leveringen, kan best contact opgenomen worden met de verantwoordelijke van de werf tussen 8u en 17u.

Slechte weersomstandigheden of technische moeilijkheden kunnen de werkzaamheden vertragen. Het departement Openbare en groene ruimten doet er alles aan om de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren en de ongemakken voor weggebruikers en omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

De werfvergoeding is bedoeld voor Brusselse handelszaken die gelegen zijn op of aan het terrein van een werf die het autoverkeer of het openbaar vervoer in minstens één rijrichting, en op zijn minst 29 opeenvolgende dagen, stillegt. Deze inkomenscompensatievergoeding is enkel bedoeld voor ondernemingen die actief zijn in bepaalde sectoren (handelszaken, horeca,...):

Werken door derden

Werken door Brussel Mobiliteit:

Werken door de MIVB:

ZIE OOK