Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Maatregelen coronavirus loketten Bevolking en Burgerlijke Stand

Het departement Demografie (Bevolking en Burgerlijke Stand) van de Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren.

Ga alleen naar het Administratief centrum of de verbindingsbureaus van de Stad Brussel als het echt nodig is. Dat om zo goed mogelijk de maatregelen van de federale regering te respecteren, in het kader van de Covid-19-pandemie.

Door de toestroom van burgers in de afgelopen dagen, ondanks de geldende gezondheidsvoorschriften, zullen de administratieve diensten nu enkel op afspraak ontvangen en enkel in de hieronder bepaalde gevallen.

 • Afspraken: niet-dringende afspraken met de stadsdiensten worden uitgesteld. Het e-loket en Mijn dossier blijven beschikbaar om heel wat certificaten en documenten aan te vragen.
 • Informatie: voor eenvoudige vragen neemt u contact op via het nummer 02 279 22 11 of via e-mail (alle adressen zijn te vinden op onze website).

 • De verbindingsbureaus Haren, Noord-Oost en Louiza zijn gesloten
 • De verbindingsbureaus van Laken en Neder-Over-Heembeek blijven open voor de afhaling van identiteitsdocumenten (identiteitskaart, paspoort en rijbewijs) van maandag tot en met woensdag

Er worden geen burgers meer ontvangen zonder afspraak. Alleen het afhalen van identiteits- en verblijfskaarten, paspoorten en rijbewijzen vindt plaats zonder afspraak, nu alleen nog van maandag tot en met woensdag.

De andere operaties worden als niet-dringend beschouwd. De diensten blijven echter tot uw beschikking om al uw verzoeken per e-mail te beantwoorden:

Paspoort- en rijbewijsaanvragen worden tijdelijk opgeschort. Als u een noodgeval heeft, kan u een e-mail sturen:

Meer info:

 • 02 279 32 60

Aanvragen voor attesten (nationaliteit, gezinssamenstelling, woonplaats, woonplaats met adresgeschiedenis,...) moeten worden ingediend:

Meer info:

Adreswijzigingen moeten worden gedaan:

Mensen die geen internet hebben of hulp nodig hebben, kunnen een adreswijziging ook aanvragen per post: Demografie - Dienst Bevolking, Anspachlaan 6 - 1000 Brussel.

Meer info:

Er worden geen burgers meer ontvangen zonder afspraak.

Europese en niet-Europese burgers worden uitgenodigd om hun inschrijving bij de Stad Brussel enkel langs elektronische weg aan te vragen.

Europese burgers en gelijkgestelden (onderdanen van Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en familieleden van niet-Belgische Europese burgers):

 • europa@brucity.be (bijvoegen, kopie van nationale identiteitskaart of paspoort en elk document dat het verblijf rechtvaardigt)

Niet-Europese burgers:

Elke aanvraag tot verlenging van een verblijfsvergunning kan ook via dit adres (met alle relevante documenten).

De bestelling van de verblijfsvergunning gebeurt enkel op afspraak, na bestudering van het dossier en mits volledig ingevuld.

Verzoeken om informatie kunnen blijven worden verzonden naar het adres:

Verblijfsvergunningen

De aanvraag van de verblijfsvergunning gebeurt uitsluitend op afspraak, na bestudering van het dossier en mits volledig ingevuld.

Elke aanvraag tot verlenging van een verblijfsvergunning kan worden ingediend via het adres HUE-NEU@brucity.be (met bijvoeging van alle relevante documenten).

De FOD Buitenlandse Zaken raadt echter af om naar het buitenland te reizen, de afgifte of verlenging van een verblijfsvergunning kan daarom worden uitgesteld. In dat geval wordt een voorlopig document (bijlage 15/49) afgegeven.

Tenlasteneming

De legalisatie van tenlastenemingen (bijlagen 3bis) wordt opgeschort (vanuit het buitenland is een aanvraag voor een visum type C niet meer mogelijk). Het verdient de voorkeur dat de garant zich weer bij de gemeente aanbiedt als de situatie genormaliseerd is.

Burgerlijke huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de Burgerlijke Stand (niemand anders wordt toegelaten).

Afspraken zijn beperkt tot bruiloften gepland in maart, april, mei. Alle andere afspraken worden uitgesteld.

De dienst Huwelijken is telefonisch bereikbaar tussen 8u30-12u en 13u-15u30 voor eventuele aanvullende vragen, annulering of uitstel van het huwelijk.

De dienst Uittreksels-Verkeer is op afspraak toegankelijk voor dringende operaties:

 • Deeltijds werklozen: vereenvoudiging van de procedure door de RVA, u hoeft tot nader order niet meer naar de administratie van de gemeente te komen
 • Aanvraag pensioen
 • Bepaalde operaties in de voetgangerszone

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de dienst op 02 279 62 20, of 02 279 32 70 voor de voetgangerszone.

Om zoveel mogelijk rechtstreekse contacten te vermijden, kan u op elk moment de volgende documenten online aanvragen:

Om zoveel mogelijk rechtstreekse contacten te vermijden, kan u op elk moment de parkeerkaarten online aanvragen (elektronisch document - tegen betaling):

De dienst Wijziging burgerlijke stand is alleen bereikbaar via telefoon en e-mail voor volgende stappen:

 • Verandering van voornaam
 • Het geslacht veranderen

De dienst is bereikbaar:

De dienst Wijziging burgerlijke stand is alleen bereikbaar via telefoon en e-mail voor volgende stappen:

 • Actualisering van het rijksregister na een buitenlandse beslissing
 • Belgische uitspraken
 • Buitenlandse overschrijvingen

De dienst is bereikbaar:

De loketten van de dienst Belgische nationaliteit zijn gesloten maar de dienst is bereikbaar via mail en telefoon. De dienst moedigt u ten zeerste aan om contact op te nemen om vooruitgang te boeken in de uitwerking van uw dossier.

Vanaf 18 maart 2020 zijn de afspraken aan de balies voor geboorteaangiften beperkt. De dienst doet zijn uiterste best om het voor de burger mogelijk te maken de geboorte van een kind binnen de wettelijke termijn van 15 dagen aan te geven.

Alle afspraken voor erkenningen worden uitgesteld.

Een afspraak maken kan enkel telefonisch (telefonische onthaal: van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12u30 en van 14u30 tot 16u) of per e-mail op het volgende adres: naissances-geboorten@brucity.be. Het is niet meer mogelijk om online een afspraak te maken. De dienst ontvangt de burgers alleen op afspraak.

Bij twijfel of voor meer info, gelieve contact op te nemen met de dienst Geboorten zonder uzelf te verplaatsen.

De dienst Overlijdens is gesloten, maar beschikbaar via e-mail en telefoon (02 279 34 20). Gelieve geen documenten bij een andere dienst te bezorgen, ze worden niet doorgestuurd. Het is absoluut noodzakelijk om de documenten te scannen en naar het adres overlijdens@brucity.be te sturen, waar ze binnen de gebruikelijke termijn worden verwerkt.

De begrafenisplechtigheden vinden alleen plaats in aanwezigheid van maximaal 15 personen, met behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder mogelijkheid van blootstelling van het lichaam.

Gemaakt 20/03/2020 (bewerkt op 07/04/2020)

ZIE OOK

Maatregelen coronavirus loketten Bevolking en Burgerlijke Stand