Maatregelen coronavirus

 

Maatregelen coronavirus loketten Bevolking en Burgerlijke Stand

Het departement Demografie (Bevolking en Burgerlijke Stand) van de Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren.

Bezoekers die terugkeren uit rode zones kunnen niet naar de administratie gaan voordat ze de aanbevolen quarantaineperiode hebben overschreden. Sinds 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48u verblijven een identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen. Meer info: Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Ga alleen naar het Administratief centrum of de verbindingsbureaus van de Stad Brussel als het echt nodig is. Dat om zo goed mogelijk het gezondheidsadvies te respecteren.

De loketten van het Administratief centrum zijn open van maandag tot en met vrijdag (met permanenties op donderdagavond tot 18u30). Het onthaal blijft maximaal doorgaan op afspraak.

Alle burgers worden gevraagd om:

 • alleen te komen (behalve als de aanwezigheid van een andere persoon noodzakelijk is)
 • maximaal 15 minuten voor het tijdstip van de afspraak aan te komen
 • een mondmasker te dragen bij hun bezoek (verplicht)
 • hun handen te desinfecteren bij de ingang van het gebouw

De burgers moeten de veiligheidsafstanden respecteren dankzij een markering op de grond die de plaats aangeeft waar ze zich moeten plaatsen.

 • Online diensten: het e-loket en Mijn dossier blijven beschikbaar om heel wat certificaten en documenten aan te vragen.
 • Informatie: voor eenvoudige vragen neemt u contact op via het nummer 02 279 22 11 of via e-mail (alle adressen zijn te vinden op onze website).

Ga alleen naar het Administratief centrum of de verbindingsbureaus van de Stad Brussel als het echt nodig is. Dat om zo goed mogelijk het gezondheidsadvies te respecteren.

 • Het verbindingsbureau Noord-Oost is gesloten
 • Het verbindingsbureau Haren is elke donderdag open van 13u30 tot 18u30
 • De verbindingsbureaus van Louiza, Laken en Neder-Over-Heembeek zijn open van maandag tot en met vrijdag:
  • op afspraak voor alle aanvragen van een document (voor de verbindingsbureaus kan weer een online afspraak gemaakt worden voor aanvragen van identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen)
  • zonder afspraak voor het afhalen van identiteitsbewijzen (identiteitskaart, paspoort en rijbewijs)

Alle burgers worden gevraagd om:

 • alleen te komen (behalve als de aanwezigheid van een andere persoon noodzakelijk is)
 • een mondmasker te dragen bij hun bezoek (verplicht)
 • hun handen te desinfecteren bij de ingang van het gebouw

Er worden geen burgers meer ontvangen zonder afspraak. Alleen het afhalen van identiteits- en verblijfskaarten, paspoorten en rijbewijzen vindt plaats zonder afspraak (van maandag tot en met vrijdag).

De loketten zijn open van maandag tot en met vrijdag (op donderdag tot 18u30).

Aanvragen voor attesten (nationaliteit, gezinssamenstelling, woonplaats, woonplaats met adresgeschiedenis,...) kunnen worden ingediend:

Meer info:

De loketten zijn open van maandag tot en met vrijdag (op donderdag tot 18u30).

Adreswijzigingen kunnen worden gedaan:

 • Online: via het e-loket Mijn dossier of Irisbox
 • Aan het loket, zonder afspraak
 • E-mail: bevolkingbrussel@brucity.be
  ​Te vermelden informatie:
  • Achternaam en voornaam
  • Uw oude adres
  • Uw nieuwe adres
  • Indien van toepassing, leden van het huishouden die met u zijn meegekomen
  • Voeg een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteits- of verblijfskaart toe

Meer info:

Er worden geen burgers meer ontvangen zonder afspraak.

Europese en niet-Europese burgers worden uitgenodigd om hun inschrijving bij de Stad Brussel enkel langs elektronische weg aan te vragen.

Europese burgers en gelijkgestelden (onderdanen van Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en familieleden van niet-Belgische Europese burgers):

 • afspraak maken (voor de eerste inschrijving)
 • europa@brucity.be voor de behandeling van uw dossier (bijvoegen: kopie van nationale identiteitskaart of paspoort en elk document dat het verblijf rechtvaardigt)

Niet-Europese burgers:

Elke aanvraag tot verlenging van een verblijfsvergunning kan ook via dit adres (met alle relevante documenten).

De bestelling van de verblijfsvergunning gebeurt enkel op afspraak, na bestudering van het dossier en mits volledig ingevuld.

Verblijfsvergunningen

De aanvraag van de verblijfsvergunning gebeurt uitsluitend op afspraak, na bestudering van het dossier en mits volledig ingevuld.

Elke aanvraag tot verlenging van een verblijfsvergunning kan worden ingediend via het adres HUE-NEU@brucity.be (met bijvoeging van alle relevante documenten).

De FOD Buitenlandse Zaken raadt echter af om naar het buitenland te reizen, de afgifte of verlenging van een verblijfsvergunning kan daarom worden uitgesteld. In dat geval wordt een voorlopig document (bijlage 15/49) afgegeven.

Het afhalen van verblijfskaarten is mogelijk zonder afspraak, van maandag tot en met donderdag (op donderdag tot 18u30).

Tenlasteneming

De legalisatie van tenlastenemingen (bijlagen 3bis) wordt opgeschort (vanuit het buitenland is een aanvraag voor een visum type C niet meer mogelijk). Het verdient de voorkeur dat de garant zich weer bij de gemeente aanbiedt als de situatie genormaliseerd is.

De capaciteit van de zaal voor het vieren van huwelijken is 35 staanplaatsen en 15 zitplaatsen (mondmasker en sociale afstand verplicht). Deze maatregelen kunnen steeds worden aangepast aan de gezondheidsevolutie.

Afspraak maken

De loketten zijn enkel toegankelijk op afspraak en sommige procedures worden telefonisch opgestart. In beide gevallen moet u online een afspraak maken.

Voor dringende vragen, annulering of uitstel van het huwelijk kunt u contact opnemen met de dienst Huwelijken tussen 8u30-12u en 13u-15u30.

De loketten zijn open van maandag tot en met vrijdag (op donderdag tot 18u30), enkel op afspraak.

De dienst Uittreksels-Verkeer is op afspraak toegankelijk voor dringende operaties:

 • Aanvraag pensioen (IGO)
 • Bepaalde operaties in de voetgangerszone

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de dienst op 02 279 62 20.

Om zoveel mogelijk rechtstreekse contacten te vermijden, kan u op elk moment de volgende documenten online aanvragen:

 • Uittreksels van de burgerlijke stand (elektronisch document - gratis): burgerlijkestand@brucity.be (Tel.: 02 279 62 10)
 • Uittreksels uit het strafregister (document wordt gratis verzonden, per post of per e-mail): burgerportaal (Tel.: 02 279 62 20)

Om zoveel mogelijk rechtstreekse contacten te vermijden, kan u op elk moment de parkeerkaarten online aanvragen (elektronisch document - tegen betaling):

De loketten van de dienst Wijziging burgerlijke stand zijn open van maandag tot en met vrijdag, alleen op afspraak. Bel de dienst of stuur een e-mail voordat u een afspraak maakt. Als de situatie het niet toelaat, kunt u zo voorkomen dat u onnodig ter plaatse komt.

De dienst is bereikbaar:

De loketten van de dienst Wijziging burgerlijke stand (actualisering van het rijksregister na een buitenlandse beslissing, Belgische uitspraken, Buitenlandse overschrijvingen) zijn open van maandag tot en met vrijdag, alleen op afspraak. Bel de dienst of stuur een e-mail voordat u een afspraak maakt. Als de situatie het niet toelaat, kunt u zo voorkomen dat u onnodig ter plaatse komt.

De dienst is bereikbaar:

De loketten van de dienst Belgische nationaliteit zijn weer toegankelijk, op afspraak van maandag tot vrijdag voor het inleveren van een volledig dossier na controle en bevestiging via mail. Alle informatie of controle van een dossier gebeurt via mail:

Een afspraak maken (aangifte van geboorte en erkenningen) kan enkel telefonisch (telefonische onthaal: van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12u30 en van 14u30 tot 16u) of per e-mail op het volgende adres: naissances-geboorten@brucity.be.

Het is niet meer mogelijk om online een afspraak te maken. De dienst ontvangt de burgers alleen op afspraak.

Bij twijfel of voor meer info, gelieve contact op te nemen met de dienst Geboorten zonder uzelf te verplaatsen.

De dienst Overlijdens is open op afspraak.

Bij begrafenissen met meer dan 100 personen moet de organisator van de uitvaart het Covid Safe Ticket (CST) controleren en is het dragen van een mondmasker verplicht. Voor het mortuarium Montserrat: 4 personen kunnen tegelijkertijd binnen, het dragen van een mondmasker is verplicht.

Gemaakt 20/03/2020 (bewerkt op 16/12/2021)

ZIE OOK