Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren.

De Nationale Veiligheidsraad heeft besloten om de maatregelen op het gebied van de volksgezondheid geleidelijk (en voorwaardelijk) op te heffen (overgangsfase vanaf 4 mei 2020). Meer info:

De loketten van het Administratief centrum en de verbindingsbureaus (Laken, Neder-Over-Heembeek en Louiza) zijn open van maandag tot en met donderdag (sluiting om 15u). Het onthaal blijft maximaal doorgaan op afspraak.

Alle burgers worden gevraagd om:

 • alleen te komen (behalve als de aanwezigheid van een andere persoon noodzakelijk is)
 • een mondmasker te dragen bij hun bezoek
 • hun handen te desinfecteren bij de ingang van het gebouw

De burgers moeten de veiligheidsafstanden respecteren dankzij een markering op de grond die de plaats aangeeft waar ze zich moeten plaatsen.

 • Online diensten: het e-loket en Mijn dossier blijven beschikbaar om heel wat certificaten en documenten aan te vragen.
 • Informatie: voor eenvoudige vragen neemt u contact op via het nummer 02 279 22 11 of via e-mail (alle adressen zijn te vinden op onze website).

Meer info:

Alle diensten van het departement Stedenbouw zijn gesloten voor het publiek. Een telefonische permanentie is echter verzekerd en het gebruik van e-mail wordt aanbevolen.

Indienen van vergunningsaanvragen

Het indienen van nieuwe aanvragen tot stedenbouwkundige en milieuvergunningen (of bijkomende stukken aan een reeds ingediend dossier) kan enkel nog per post.

Opschorting termijnen

In toepassing van de tweede verlenging van het volmachtbesluit (nr. 2020/001) (PDF, 77.13 KB) aangenomen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 14 mei 2020, zijn de vervaltermijnen, beroepstermijnen en alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft die vastgelegd zijn in de reglementering opgeschort vanaf 16 maart 2020 en tot 15 juni 2020.

De tijdens deze opschortingsperiode aangenomen akten en beslissingen zijn volledig rechtsgeldig.

Openbare onderzoeken

Openbare onderzoeken zijn opgeschort sinds 16 maart 2020.

In theorie kunnen openbare onderzoeken opnieuw opstarten vanaf 1 juni 2020, maar deze eventuele heropstart gaat gepaard met tal van maatregelen en een specifieke organisatie die ervoor moeten zorgen dat de regels van sociale afstand alsook de nodige hygiënemaatregelen die de verspreiding van Covid-19 helpen tegengaan, kunnen worden nageleefd.

Veel van deze maatregelen noodzaken tevens een aanpassing van de huidige reglementen en wetteksten, onder andere inzake raadpleging van de dossiers onderworpen aan openbaar onderzoek, technische uitleg, indienen van bezwaarschriften,...

De openbare onderzoeken blijven bijgevolg opgeschort tot de publicatie van de aangepaste teksten.

Bovendien zal bij de heropstart prioriteit verleend worden aan de openbare onderzoeken die vóór 16 maart begonnen waren maar door de coronacrisis onderbroken werden. Er zal bij de heropstart van deze openbare onderzoeken rekening gehouden worden met de dagen reeds verstreken vóór 16 maart. Om praktische redenen behouden wij ons echter het recht toe dergelijke openbare onderzoeken volledig over te doen.

Overlegcommissie

De vergaderingen van de overlegcommissie zijn afgelast of opgeschort sinds 16 maart 2020. In theorie kunnen de zittingen opnieuw opstarten vanaf 1 juni 2020, maar deze eventuele heropstart gaat gepaard met tal van maatregelen en een specifieke organisatie die ervoor moeten zorgen dat de regels van sociale afstand alsook de nodige hygiënemaatregelen die de verspreiding van Covid-19 helpen tegengaan, kunnen worden nageleefd.

Veel van deze maatregelen noodzaken tevens een aanpassing van de huidige reglementen en wetteksten, onder andere inzake raadpleging van de dossiers onderworpen aan openbaar onderzoek, technische uitleg, indienen van bezwaarschriften,...

De vergaderingen van de overlegcommissie blijven bijgevolg opgeschort tot de publicatie van de aangepaste teksten.

Bovendien zal bij de heropstart prioriteit verleend worden aan de zittingen van de overlegcommissie die vóór 16 maart ingepland waren maar afgelast werden wegens de coronacrisis (zittingen van 17, 24 en 25 maart 2020).

Archieven

Het raadplegen van archiefdossiers ter plaatse is tijdelijk niet meer mogelijk. Als de dossiers digitaal beschikbaar zijn, worden ze wel nog digitaal opgestuurd.

Premies

Afspraken voor premies worden momenteel niet vastgelegd maar de aanvragen tot Gewestelijke premie voor woningrenovatie of gevelverfraaiing kunnen per e-mail doorgestuurd worden:

De zitting van de Gemeenteraad van 25 mei werd gehouden per videoconferentie. De openbaarheid van de zitting werd verzekerd door het uitzenden van de debatten via de website van de Stad:

De parken en groene ruimtes zijn open:

De speeltuinen zijn sinds woensdag 27 mei weer toegankelijk, onder voorwaarden:

 • bezoeken zijn enkel voor kinderen tot en met 12 jaar
 • volwassenen die kinderen begeleiden, moeten ervoor zorgen dat de regels van sociale afstand worden nageleefd, met name het handhaven van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon
 • een speeltuin biedt plaats aan maximaal 20 kinderen tegelijk

De 4 begraafplaatsen van de Stad zijn weer open sinds maandag 11 mei 2020.

Winkels en handelszaken

Alle winkels zijn open. De lijst van handelszaken die onder de heropening vallen:

Respecteer alle instructies rond veiligheid en gezondheid:

 • Doe uw aankopen alleen (of begeleid indien onder 18 jaar)
 • Maximaal 30 minuten en 1 klant per 10m2
 • Ga naar winkels dicht bij uw woonplaats of werk
 • Bescherming van neus en mond is sterk aanbevolen

Aanbevelingen voor de heropening van de winkels:

Veiligheidsmaatregelen in de Nieuwstraat:

Markten

De markten met minder dan 50 kraampjes kunnen na 18 mei 2020 terug worden geopend na validatie door de gemeentelijke overheid, onder strikte voorwaarden van sociale afstand en hygiëne. Een planning van progressieve heropening wordt door de Stad voorbereid.

Volgende markten gaan open:

 • markt Anneessens vanaf dinsdag 19 mei
 • biomarkt Sint-Katelijneplein vanaf woensdag 20 mei
 • markten Peter Benoit en De Wandstraat vanaf vrijdag 22 mei
 • markt Sint-Katelijneplein vanaf zaterdag 23 mei

Opening onder volgende voorwaarden:

 • het maximale aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam
 • het betreft geen brocante of rommelmarkt
 • de marktkramers en hun personeel zijn tijdens het uitbaten van een kraam verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof
 • de bevoegde gemeentelijke overheid stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking bij de in- en uitgangen van de markt
 • de marktkramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en klanten
 • bezoekers mogen op de markten geen voeding of dranken nuttigen
 • er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn
 • er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt, tenzij er in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de bevoegde lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt

Er wordt individueel gewinkeld en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk. Een volwassene mag minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding vergezellen.

De toegang tot de markten wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid zo georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd: in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, en de passende preventiemaatregelen die minstens gelijkwaardig zijn aan deze van de Gids voor de opening van de handel.

Restart pack

De handelaars kunnen gebruikmaken van een 'restart pack' dat door de Stad wordt aangeboden (maskers, gel, posters). Contact:

Foodtrucks en kramen

Een individuele ambulante activiteit ( foodtrucks, kippenkraam, ijsverkoper…) mag worden uitgeoefend op de gebruikelijke plaats, als ze daarvoor voorafgaand de toelating krijgt van de gemeentelijke overheid.

Vanaf vrijdag 15 mei 2020 kunnen deze ambulante handelaars hun activiteiten in de Stad Brussel hervatten. Handelaren die een locatie in de Nieuwstraat hebben of die uitsluitend alcoholische dranken verkopen, kunnen nog niet heropenen om de veiligheidsregels inzake sociale afstand te handhaven (Nieuwstraat, Sint-Katelijneplein):

Restaurants en cafés

Restaurants en cafés zijn gesloten. Consumptie ter plaatse is verboden maar afhalen en leveringen zijn mogelijk.

De Stad Brussel heeft op 26 mei 2020 een politieverordening opgesteld waarin takeaway en thuislevering toegelaten zijn tot 0u30 voor restaurants en cafés. Na 0u30 moet de horecazaak gesloten zijn:

Tijdelijke uitbreiding terras

In het kader van de heropstart van de horecasector kan de Stad Brussel onder bepaalde voorwaarden een tijdelijke uitbreiding van het terras toestaan. Deze uitbreiding moet in staat stellen om de klanten te ontvangen met de benodigde naleving van de maatregelen rond sociale afstand buiten de horecazaak:

Hotels en aparthotels

Hotels en aparthotels blijven geopend zonder toegang tot een bar, restaurant, gemeenschappelijke zalen en recreatieve ruimtes. De keukens kunnen wel nog roomservice aanbieden. De vergaderzalen zijn gesloten.

Steunmaatregelen

Een website vermeldt zowel de lokale winkels als de restaurants in uw wijk (online bestelling, afhaling of levering aan huis):

Het departement Economische zaken van de Stad Brussel heeft een gratis nummer geopend voor alle handelaars die vragen hebben:

 • 0800 20 035 (van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 17u, behalve op feestdagen)

De diensten blijven ook bereikbaar:

Meer info is ook beschikbaar op:

Meer info over de federale, regionale en gemeentelijke maatregelen is beschikbaar op:

De controle op het gereglementeerd straatparkeren start opnieuw op 18 mei 2020. Deze maatregel komt er in overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bij fase 2 van de afbouw van de quarantainemaatregelen. Hij geldt zowel op het grondgebied van de Stad Brussel als in de 18 andere gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Contactloos betalen is voor automobilisten mogelijk via verschillende applicaties (apps) op het gewestelijke platform BiPass. Deze apps kunnen worden gedownload op een smartphone:

Vanaf donderdag 28 mei 2020 wordt het Ter Kamerenbos van maandag tot en met zaterdag in het noordelijke deel heropend voor het autoverkeer. Gedurende deze dagen blijft het bos gesloten in de zuidelijke zone, rond het meer.

Op zondag is het verkeer overal verboden (opening van het hele bos voor het publiek). Parkeren is wel mogelijk op een gedeelte van de Dianalaan en Floralaan (in het blauw op de kaart).

Kaart Ter Kamerenbos - verkeer

De wijkcommissariaten zijn tijdelijk gesloten. De politie verwelkomt u 24 uur per dag, 7 dagen per week in de 4 centrale commissariaten.

Neem tijdens de afzondering thuis deel aan de online activiteiten van de dienst Senioren:

De diensten van Bravvo (dienst Preventie) zijn tijdelijk gesloten maar blijven bereikbaar per telefoon en e-mail. Meer info op de Facebookpagina van Bravvo.

Na de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 24 april gebeurt de hervatting van de professionele activiteiten volgens verschillende fases (4 mei, 11 mei en 18 mei). Om een geleidelijke terugkeer te verzekeren, die zo comfortabel mogelijk is voor alle kinderen, worden de ouders verzocht om de opvang van de kinderen in de crèches en andere kinderopvangplaatsen van de Stad Brussel slechts te hernemen in functie van de reële noden.

Opvang zal voorzien worden voor volgende groepen van kinderen:

 • Kinderen van wie de ouder(s) enkel buitenhuis kunnen werken, zowel uit de essentiële sectoren als uit de andere sectoren. De verruiming van deze groep zal verlopen volgens het afbouwplan van de Nationale Veiligheidsraad.
 • Kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of in een gezin met veel spanningen waar er sprake is van onveiligheid en geweld (moeilijke thuissituatie).

De coronamaatregelen van Kind & Gezin blijven van toepassing: ouders die hun kinderen omwille van de coronacrisis niet naar de opvang brengen, moeten niet betalen voor deze dagen. Ze verliezen hierdoor ook geen respijtdagen.

Om geen enkel risico te nemen met de gezondheid van onze kinderen en van het personeel worden de maximale gezondheids- en hygiënemaatregelen gewaarborgd in onze kinderopvanglocaties. Maatregelen:

 • De kinderopvanglocaties worden dagelijks schoongemaakt en ontsmet.
 • Het personeel, dat reeds gewend is aan het respecteren van de barrièregebaren en aan de versterkte hygiënemaatregelen, zal een mondmasker dragen tijdens het toedienen van alle zorgen aan de kinderen (verschonen, verzorgen van de neus,...) en tijdens het contact met de ouders.
 • De secties zullen onderling geen contact meer hebben (geen hergroeperingen meer 's ochtends en 's avonds) om zo gescheiden groepen te vormen (kinderen en kinderbegeleiders)
 • De opvang van de kinderen kan maar uitzonderlijk verzekerd worden van 8u tot 17u, wegens de dagelijkse ontsmetting van alle ruimtes en al het materiaal en om de organisatie van die gescheiden groepen mogelijk te maken.
 • Om maximaal niet-noodzakelijk contact tussen ouders te vermijden, zal het onthaal aan de ingang van de kinderopvanglocatie plaatsvinden volgens een specifiek uurrooster dat aan iedereen wordt meegedeeld. Er wordt verzocht dat er slechts één ouder, idealiter steeds dezelfde, het kind komt afzetten en weer oppikken in de kinderopvanglocatie.
 • Risicopersonen of personen die symptomen van Covid-19 vertonen (koorts, hoest, ademhalingsmoeilijkheden, of andere symptomen die compatibel zijn met een Covid-19-infectie) worden verzocht zich niet naar de kinderopvanglocatie te begeven.
 • Iedere ouder wordt verzocht om de fysieke distantiëringsmaatregelen nauwgezet na te leven en om een mondmasker te dragen (dat voorzien wordt door de kinderopvanglocatie als u er zelf geen heeft). Er zal ook hydroalcoholische gel ter beschikking gesteld worden.
 • Kinderwagens worden niet meer toegelaten in de kinderopvanglocatie en mogen er dus ook niet meer worden achtergelaten.
 • De opvang van zieke kinderen zal geweigerd worden.
 • Er zal bijzondere aandacht zijn voor het optreden van Covid-19-symptomen. Bij de verschijning van de eerste symptomen zal de kinderopvanglocatie de ouders contacteren om hun kind te komen halen. De ouders zullen de dokter moeten contacteren en zijn aanbevelingen volgen.

De genomen maatregelen vereisen een grondige reorganisatie van de kinderopvanglocaties. Alle kinderen, die tot voor kort opgevangen werden in onze kinderopvanglocaties, zullen vanaf dan maar progressief opgevangen kunnen worden.

De kinderopvanglocatie van uw kind heeft u reeds gecontacteerd of zal zeer spoedig contact met u opnemen om te luisteren naar uw noden en plannen.

Zowel het team van de kinderopvanglocatie van uw kind als de Dienst van het Jonge Kind zijn ter beschikking om te antwoorden op al uw vragen en om u specifiekere instructies te geven, die eigen zijn aan uw kinderopvanglocatie. Aarzel niet om hen te contacteren.

Meer info:

Vakanties en stages voor kinderen en sportvakanties in de paasvakantie 2020 werden geannuleerd.

Alle zwembaden, culturele centra, theaters en sportinfrastructuur van de Stad Brussel blijven gesloten voor het publiek.

De bibliotheken heropenen vanaf 18 mei 2020.

De Stad Brussel heeft besloten om alle werkingssubsidies toegekend aan haar culturele structuren (haar musea, theaters en culturele centra) te behouden.

Vanaf 18 mei 2020 heropenen veel musea en kunstencentra in Brussel hun deuren geleidelijk. De volgende lijst wordt regelmatig bijgewerkt:

Museum van de Stad Brussel

Het Museum van de Stad Brussel (Broodhuis) heropent zijn deuren vanaf dinsdag 2 juni 2020. In overeenstemming met de regels voor afstand en hygiëne, verwelkomt het museum u van dinsdag tot zondag van 13u tot 17u. De reservering van uw bezoek is verplicht, dat kan vanaf 27 mei via de website:

Mode & Kant Museum

Het Mode & Kant Museum is tot 27 augustus 2020 gesloten om zich voor te bereiden op de volgende tentoonstelling Masculinities.

Coudenbergpaleis

Heropening op 19 mei 2020:

De Buurthuizen zijn gesloten. Een sociale opvolging en telefoonpermanentie voor geïsoleerde senioren zijn verzekerd via het gratis nummer:

 • 0800 35 550

Wie hulp nodig heeft bij het winkelen, kan ook terecht op dit nummer.

De sociale antennes van het OCMW van de Stad Brussel blijven open en zijn bereikbaar via de gebruikelijke communicatiemiddelen. Er werd ook een extra gratis nummer opgericht:

 • 0800 35 237

Het Resto du Coeur in Laken, dat samenwerkt met het OCMW, is gesloten. Colis du Coeur blijft wel operationeel. De vzw verdeelt voedselpakketten aan al wie ze nodig heeft.

Tot en met 30 juni 2020 worden geen vergunningen voor straatartiesten meer afgegeven. De audities van 11 mei, 8 juni en 13 juli zijn geschrapt.

Informaticacentrum Brusurf heeft een paar links naar interessante sites geselecteerd tijdens deze periode van afzondering (training in IT, leren om videogames te maken,...).

De Dienst Gevonden voorwerpen is opnieuw open.

De Brussele Raad voor Culturele Diversiteit (CBDC) is gesloten maar bereikbaar va Cbdc.brcd@brucity.be en 02 279 66 80.

De Stad heeft haar drinkwaterfonteinen heropend om daklozen te helpen.

Om de continuïteit in de bedeling van maaltijden aan daklozen te garanderen, hebben de Stad en Interparking alles in het werk gesteld om deze bedeling door de vzw Operatie Thermos te kunnen voortzetten. De voedselbedeling vindt nu plaats bij de ingang van de parkeergarage Albertina (Stuiversstraat).

Voor alle info over de nieuwe maatregelen (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) genomen om de verspreiding van Covid-19 te beperken:

MIVB

De maatregelen van de MIVB (openbaar vervoer metro, tram en bus):

Net Brussel

De maatregelen van Net Brussel (ophaling vuilniszakken, Recypark, Proxy-Chimik,...):

Lage Emissie Zone (LEZ)

De boetes in het kader van de LEZ (Lage Emissie Zone) zijn tijdelijk opgeschort:

Solidariteit en burgerinitiatieven

De website solidair.brussels geeft een overzicht van alle burgerinitiatieven en acties rond solidariteit in Brussel.

Gemaakt 14/03/2020 (bewerkt op 27/05/2020)

AGENDA

 

ZIE OOK