Manneken-Pis

Manneken-Pis is het symbool van het spottende, 'zwanzende' karakter van de Stad Brussel. In zijn kleerkast hangen meer dan 900 kostuums van diverse oorsprong.

Voordat Manneken-Pis een folkloristisch personage werd dat de meest diverse kostuums aangemeten kreeg, was hij gewoon een fontein. In de 15de eeuw speelde hij een essentiële rol in de drinkwatervoorziening van Brussel, een systeem dat toen in heel Europa bekend was. Het beeldje heet in het Frans bovendien ook nog 'Petit Julien', een verwijzing naar de vroegere fontein 'Julianekensborre'. Het origineel van het beeldje werd door Hiëronymus Duquesnoy de Oude gemaakt in 1619.

Rond het einde van de 17de eeuw vervulde het beeldje een actieve rol in het stadsleven. Nadat het in 1695 ongeschonden uit het bombardement van Brussel was gekomen, werd het een erg kostbaar bezit en nam zijn faam alsmaar toe.

Bij grote evenementen werd het telkens in een kostbaar pakje gestoken. Zo is bekend dat Manneken-Pis in de 18de eeuw al minstens 4 keer per jaar aangekleed werd. Toen Manneken-Pis in de 19de eeuw niet langer een essentieel onderdeel was van het wateraanvoersysteem van de Stad, werd hij steeds meer het symbool van de Brusselse folklore, van de levensvreugde van de inwoners en van hun capaciteit tot zelfspot.

Meer info over de geschiedenis van Manneken-Pis:

Manneken-Pis wordt gekleed door een bediende van de Stad. Op 23 vaste data in het jaar wordt hij in een ander kostuum gestoken. Er komen ook nog steeds nieuwe kostuums bij.

Externe site Kostuums van Manneken-Pis (database)

Wie een kostuum wil schenken, richt daarvoor een officiële aanvraag aan het College van Burgemeester en Schepenen. Die aanvraag wordt onderzocht door een commissie samengesteld uit leden van de Vrienden van de Orde van Manneken-Pis en vertegenwoordigers van de Stad Brussel.

Het aanbod voor de schenking van een kostuum mag geen publicitair, commercieel, politiek of religieus karakter hebben. Na de goedkeuring van het College wordt een officiële overhandigingsplechtigheid georganiseerd. Bij bepaalde gelegenheden trakteert het 'ketje' de delegatie met bier of met een andere drank die hij uit zijn eigen vaatje tapt. Daarna krijgt het nieuwe kostuum een plaats in zijn kleerkast in het Museum van de Stad Brussel.

De garderobe van Manneken-Pis in de Eikstraat 19 telt meer dan 900 kostuums:

AGENDA

 
Manneken-Pis