Milieuraadgeving

De cel Milieuraadgeving beantwoordt onder meer vragen van burgers over het leefmilieu en maakt het publiek bewust van de milieuproblematiek. Ze organiseert daarvoor ook de Dinsdagen van het Leefmilieu en begeleide wandelingen in de Brusselse groene ruimten.

In het kader van haar Klimaatplan en haar beleid van zero waste organiseert de Stad Brussel workshops rond zero afval (Do It Yourself DIY).

Van maart tot oktober organiseert de cel Milieuraadgeving een tiental door natuurgidsen begeleide wandelingen in de Brusselse parken. Deze kosteloze wandelingen (via reservering) duren ongeveer twee uur. Ze maken het mogelijk om de rijkdom aan biodiversiteit, de opmerkelijke bomen en het historische patrimonium van de groene ruimten van de Stad te ontdekken.

De plaats, het thema en de datum van de begeleide wandelingen worden aangekondigd in de agenda van de website.

AGENDA

 

ZIE OOK