Milieuvergunning (attest) afgeleverd of geweigerd

Een afgeleverde milieuvergunning heeft een bepaalde geldigheidsduur en kan verlengd of hernieuwd worden. De wijziging, de overdracht, de verhuizing of de regularisatie van inrichtingen is onderworpen aan bijzondere procedures.

Opgelet: het loket Stedenbouw is uitzonderlijk gesloten op dinsdag 27 en donderdag 29 augustus 2019. Het indienen van vergunningsaanvragen of andere documenten is dan niet mogelijk en er worden ook geen afspraken vastgelegd voor het bekomen van technische stedenbouwkundige inlichtingen.

De uitvoering van de milieuvergunning is onderworpen aan bepaalde verplichtingen en de naleving van de uitbatingsvoorwaarden wordt gecontroleerd. In geval van betwisting van de beslissing van de overheid (aflevering of weigering) is beroep steeds mogelijk.

Een kopie (papier of digitaal) van bepaalde documenten kan verkregen worden mits voorafgaande betaling van een vergoeding. Gelieve daarvoor onderstaand formulier, volledig ingevuld, terug te sturen naar urb.archieven@brucity.be.