Mohamed Ouriaghli

Schepen van Huisvesting, Openbaar patrimonium en Gelijke kansen.

Mohamed Ouriaghli is geboren in Hasselt in 1967 maar komt al heel jong in Laken wonen waar hij sindsdien niet meer is weggegaan.

Hij is een prima voorbeeld van de 'melting pot' van het kosmopolitische en levendige Brussel. Hij studeert informaticatechnologie, heeft een eerste job als bouwtechnicus bij een groot Brussels bedrijf maar is tegelijk ook heel actief in de verenigingswereld.

En dan zet hij ook zijn eerste stappen in de politiek. Mohamed Ouriaghli wordt gemeenteraadslid in 1995, wordt zes jaar later voorzitter van de Brusselse Haard en Schepen van Stadseigendommen en Wagenpark in 2006.

Hij staat voor het echte samenleven en is zeer gehecht aan Brussel. Hij maakt van een voor iedereen toegankelijke en waardige huisvesting een van zijn strijdpunten. Het hebben van een eigen woonst is essentieel voor de integratie en de toekomst. Zijn leidmotief is dan ook dat vooruitgang enkel zin heeft als iedereen ervan deel kan uitmaken.

Sinds 2009 is hij ook Brussels parlementslid en lid van het Franstalig Brussels Parlement. Zijn stokpaardjes zijn huisvesting, stadsvernieuwing, volksgezondheid, infrastructuur rond communicatie en openbare werken en ook alles wat te maken heeft met budget, administratie en internationale relaties.

Stalkruidlaan 118
1020 Brussel

Zeineb Drissi
Persattaché
Emile Jacqmainlaan 1
1000 Brussel
Tel.: 02 279 41 49
GSM: 0486 27 94 10
E-mail: zeineb.drissi@brucity.be