Resultaten van het Participatiebudget 2018

De Stad Brussel heeft op 19 april 2018 achttien projecten goedgekeurd die aan de keuze van de bewoners werden onderworpen. De stemming vond plaats tijdens de maand mei. Na validatie van de stemmen werden op 21 juni 2018 tien projecten uitgekozen als laureaten.

Het Participatiebudget, dat zijn:

  • 105 ideeën
  • 51 projectontwerpen
  • 36 ingediende projecten
  • 33 geanalyseerde projecten
  • 18 projecten voorgelegd aan de burgerstemming

Dat zijn 200 burgers die aan de workshops hebben deelgenomen, 390 gebruikers ingeschreven op het platform BPART, 92 die hun inschrijving niet hebben vervolledigd, 2045 bewoners van de Stad die gestemd hebben om projecten te kiezen, 10 goedgekeurde en gefinancierde projecten, een budget van 134.070 euro voor de uitwerking van de projecten bekrachtigd door de Stad in juni 2018.

Meer informatie:

De projectdragers waarvan het project werd geldig verklaard en die hun project kenbaar willen maken, kunnen van de volgende communicatiemiddelen gebruikmaken:

De procedure bestaat uit 4 eenvoudige, heldere fasen:

  1. Januari tot februari 2018. Een idee voor mijn Stad of wijk: oproep voor ideeën, oproep om aan workshops deel te nemen.
  2. Februari tot april 2018. Een project voor onze Stad of wijk: de aanbrengers laten hun ideeën uitwerken tot geschikte projecten, waarna de bewoners van de Stad hun stem hierover kunnen uitbrengen.
  3. Van 1 tot 31 mei 2018. Stem voor uw favoriete project: stemming voor de projecten door de bewoners van de Stad.
  4. Vanaf juni 2018. Realisatie.

Alle Brusselaars die gedomicilieerd zijn in de Stad Brussel.

Volg de procedure op het platform:

Volgende video toont de procedure van het Participatiebudget (deze video is in het Nederlands met ondertitels in het Frans):

Volgende video toont de procedure van het Participatiebudget (deze video is in het Frans met ondertitels in het Nederlands):