Participatiebudget 2018

U beslist samen met de Stad Brussel hoe een budget van 200.000 euro wordt ingezet om uw projecten voor onze stad te verwezenlijken.

De procedure bestaat uit 4 eenvoudige, heldere fasen:

  1. Januari tot februari 2018. Een idee voor mijn Stad of wijk: oproep voor ideeën, oproep om aan workshops deel te nemen.
  2. Februari tot april 2018. Een project voor onze Stad of wijk: de aanbrengers laten hun ideeën uitwerken tot geschikte projecten, waarna de bewoners van de Stad hun stem hierover kunnen uitbrengen.
  3. Van 15 april 2018 tot 15 mei 2018. Stem voor uw favoriete project: stemming voor de projecten door de bewoners van de Stad.
  4. Vanaf juni 2018. Realisatie.

Wie kan deelnemen?

Alle Brusselaars die gedomicilieerd zijn in de Stad Brussel. Een persoon kan drager zijn van maximaal één project.

Volg de procedure op het platform: