Overslaan en naar de inhoud gaan

Niet-Europees rijbewijs - Omwisseling

Als je in het bezit bent van een geldig rijbewijs dat is afgeleverd door een erkend niet-Europees land, mag je maximaal 185 dagen op de openbare weg rijden vanaf de datum van inschrijving in België.

Het kan echter zijn dat je je niet-Europese rijbewijs moet omwisselen voor een Belgisch rijbewijs.

Je moet je niet-Europese rijbewijs omwisselen voor een Belgisch rijbewijs als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Ten minste 185 dagen in België ingeschreven zijn
 • Wonen op het grondgebied van de stad Brussel (hoofdverblijfplaats)
 • In het bezit zijn van een geldig rijbewijs afgeleverd door een niet-Europees land erkend door België en verkregen voor je inschrijving in België

Hier wordt enkel algemene informatie vermeld. Elk dossier wordt individueel geanalyseerd wanneer je je aanvraag indient bij de stadsdiensten. Er kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. 

1. Indiening aanvraag tot omwisseling: aan het loket van het Administratief Centrum Brucity of bij de verbindingsbureaus van Laken, Louiza of Neder-Over-Heembeek, na het Externe siteonline maken van een afspraak via MyBXL.

Je aanvraag wordt naar de FOD Mobiliteit gestuurd voor analyse en goedkeuring.

2. Omwisseling: als je een positief antwoord krijgt van de FOD Mobiliteit, word je door de Stad Brussel op de hoogte gebracht dat je niet-Europese rijbewijs kan worden omgewisseld voor een Belgisch exemplaar. In dat geval ga je als volgt te werk om je rijbewijs te bestellen:

 • Aanvraag: aan het loket van het Administratief Centrum Brucity of bij de verbindingsbureaus van Laken, Louiza of Neder-Over-Heembeek, na het Externe siteonline maken van een afspraak via MyBXL.
 • Afhalen: zonder afspraak, aan het loket waar de aanvraag werd ingediend.

Meer info?

 • Identiteitskaart of verblijfstitel
 • Geldig origineel niet-EU-rijbewijs
 • Vertaling door een beëdigd vertaler als het originele rijbewijs niet in het Frans, Nederlands of Engels is
 • 1 recente pasfoto op een witte achtergrond in overeenstemming met de Externe siteICAO-normen, niet ouder dan 6 maanden 

30 euro 

 • Verzoek tot omwisseling: 5 werkdagen
 • Aanvraag rijbewijs: 5 werkdagen