Actieplan 'Niets zonder mijn toestemming'

De Stad Brussel lanceert het nieuwe actieplan 'Niets zonder mijn toestemming' met daarin 77 maatregelen om seksuele intimidatie en geweld te bestrijden.

Het plan komt er naar aanleiding van de golf van getuigenissen van mensen die het slachtoffer werden van seksueel geweld in enkele van de uitgaansgelegenheden van Brussel. Het baseert zich op de drie assen van de veiligheidsketen: preventie, actie en follow-up.

Preventie en acties

Het preventieluik werkt voornamelijk aan een sensibiliseringscampagne, in samenwerking met de horecasector en het nachtleven, die over het hele grondgebied van de Stad wordt ingezet.

De acties van dit plan op het niveau van de Stad, van de politiezone en van de Brussels by Night Federation bevatten structurele maatregelen, opvang van slachtoffers, mobiliteit, maar ook opleidingen voor het personeel van de politie en van uitgaansgelegenheden.

In de straten worden stadsverlichting en camera's op alle uren van de nacht in de uitgaanswijken versterkt. Binnen komen er voorzieningen zoals de inrichting van 'Safer Zones'. Ook de mobiliteit wordt versterkt door de invoering van een 'safe taxi'-code, in samenwerking met Taxis Bleus.

Gerechtelijke procedures en sancties

De Stad Brussel veroordeelt daders en acht elke daad van medeplichtigheid onaanvaardbaar. De Stad verbindt zich ertoe om gerechtelijke procedures aan te moedigen en zo nodig het parket in te schakelen. Daarom brengt het toezicht op deze maatregelen onvermijdelijk de uitvoering van sancties met zich mee: weigering van vergunning of machtiging, boete,...

Affiches downloaden

Affiches - 'Niets zonder mijn toestemming' (PDF, 3.49 MB)

Meer info?

ZIE OOK

Actieplan 'Niets zonder mijn toestemming'