Verstoorde dienstverlening aan loketten Demografie

Door de nationale betoging kan de dienstverlening aan de loketten van het departement Demografie (Bevolking en Burgerlijke Stand) verstoord zijn op vrijdag 24 september 2021. Het e-loket blijft toegankelijk voor het uitvoeren van een reeks administratieve stappen.

 

Nieuw Klimaatplan

De Stad Brussel werkt haar Klimaatplan bij met het doel tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Het stadsbestuur wil hiervoor samen met de burgers de klimaatprioriteiten voor elke wijk bepalen.

Heel wat voorbeelden en oplossingen kunnen een rechtstreeks effect hebben op het dagelijks leven van bewoners in de strijd tegen klimaatverandering:

  • hittestress in de zomer voorkomen door een gemeenschappelijke ruimte te vergroenen of er de waterhuishouding te verbeteren
  • afval verminderen door collectieve compostplaatsen aan te leggen
  • kosten drukken door energie samen met de buren aan te kopen, door te recupereren, te ruilen,...
  • ...

Burgerontmoetingen

In juni 2021 vond er een burgerparticipatietraject plaats in de verschillende wijken. Iedereen kon er kennismaken met de initiatieven van de burgers en de Stad en beslissen over oplossingen om de klimaatverandering het hoofd te bieden.

Gemaakt 31/05/2021 (bewerkt op 23/09/2021)

PRAKTISCHE INFO