Nieuw Klimaatplan

De Stad Brussel werkt haar Klimaatplan bij met het doel tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Het stadsbestuur wil hiervoor samenwerken met de burgers.

Heel wat voorbeelden en oplossingen kunnen een rechtstreeks effect hebben op het dagelijks leven van bewoners in de strijd tegen klimaatverandering:

  • hittestress in de zomer voorkomen door een gemeenschappelijke ruimte te vergroenen of er de waterhuishouding te verbeteren
  • afval verminderen door collectieve compostplaatsen aan te leggen
  • kosten drukken door energie samen met de buren aan te kopen, door te recupereren, te ruilen,...
  • ...

Hoe bijdragen aan het Klimaatplan?

Vorig jaar startte al een ruim participatieproces dat vooral peilde naar de bezorgdheden en aanbevelingen van de Brusselaars inzake de milieuproblematiek. Nu wil de Stad deze dialoog uitdiepen met de actoren op het terrein door hen voor te stellen een strategische plek in te nemen in dit proces.

Draag bij tot de collectieve dynamiek van het Klimaatplan van de Stad Brussel door een innovatief project te delen of vragen te stellen. Neem contact op met de cel Klimaat:

Participatief proces

Gemaakt 31/05/2021 (bewerkt op 23/05/2022)

ZIE OOK