Nieuwe kalender voor het buitenzetten van vuilniszakken

Vanaf maandag 15 mei 2023 wordt een nieuwe kalender voor het buitenzetten van vuilniszakken van kracht voor alle huishoudens in Brussel.

De switchdatum is dus maandag 15 mei 2023.

Maar opgelet, voor sommigen geldt de verandering van deze gewoonte al vanaf zondagavond 14 mei. Want de nieuwe kalender vermeldt niet langer, zoals voorheen, de dagen en uren waarop de vrachtwagens van Net Brussel langskomen, maar wel de dagen en uren waarop de inwoners hun vuilniszakken moeten buitenzetten.

Daarom, als voor u de ophaling gebeurt op zondagavond of maandagmorgen, leert u best de nieuwe gewoonte aan om uw vuilniszakken vanaf zondagavond 14 mei buiten te zetten. Dat zal duidelijk vermeld staan op uw nieuwe kalender.

Eerst en vooral krijgen alle inwoners van het Brussels Gewest in hun brievenbus een envelop met de nieuwe kalender die geldt voor hun gemeente of wijk. Deze nieuwe kalender vermeldt hun straten en hij kan makkelijk uitgeknipt worden om aan de koelkastdeur te hangen in plaats van de oude kalender (die nog geldt tot en met zaterdag 13 mei 2023).

Vanaf begin mei kan u de nieuwe kalender ook online vinden op de website van Externe site Net Brussel. Door uw adres in te voeren, krijgt u meteen de nieuwe kalender voor het buitenzetten van uw zakken te zien.

De nieuwe kalender voor het buitenzetten van de vuilniszakken geldt voor alle inwoners van het Brussels Gewest die gewoonlijk hun vuilniszakken op de stoep zetten voor de huis-aan-huisophaling.

Alleen de mensen die wonen in een appartementsgebouw dat uitgerust is met een gemeenschappelijk afvallokaal en grote containers op wielen hoeven hun gewoontes niet te veranderen. Zij kunnen verder hun afval sorteren in de grote containers die ter beschikking staan in hun gebouw.

Allereerst geeft de nieuwe kalender niet langer de dag en het uur van de ophalingen aan, maar de dag en het uur waarop de inwoners hun vuilniszakken met een bepaalde kleur moeten buitenzetten. Dat is voor iedereen veel eenvoudiger: u hoeft enkel rekening te houden met het uur waarop u de vuilniszakken moet buitenzetten en niet langer met het moment waarop de vuilniswagen langskomt.

Verder zal de verplichting om vanaf 15 mei 2023 voedingsafval te sorteren via compost of via de oranje zak ervoor zorgen dat alle Brusselse huishoudens, behalve indien ze een compost gebruiken, voortaan ook één keer per week hun oranje zak op de stoep zetten.

Oranje vuilniszak verplicht vanaf mei 2023

Trouwens, dankzij het sorteren van voedingsafval en door de uitbreiding van de toegelaten verpakkingen in de blauwe zak zal de witte zak ongeveer 40% minder gewicht en volume bevatten.

Daardoor zal de frequentie van het ophalen van de witte zak ook veranderen vanaf 15 mei 2023. In 10 gemeenten zal de witte zak namelijk nog maar één keer per week opgehaald worden, in plaats van twee keer per week. Het gaat over deze gemeenten: Oudergem, Berchem, Brussel Stad (enkel op het grondgebied van Haren en Neder-Over-Heembeek), Evere, Ganshoren, Jette, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe.

In alle andere gemeenten worden de witte zakken nog altijd twee keer per week opgehaald.

Ja, de nieuwe kalender duidt de uren aan waarop u de zakken op de stoep moet zetten. In bepaalde zones is dat 's avonds, vanaf 20u. Deze ophalingen 's avonds hebben een aanzienlijke positieve impact voor de Brusselaars:

  • De vuilniszakken staan minder lang op de stoep en dat is een belangrijke meerwaarde voor de netheid en het uitzicht van de straten.
  • De mobiliteit en de vlotheid van het verkeer verbetert tijdens de piekuren. Want het zijn voornamelijk de drukste straten die zijn geselecteerd voor de ophalingen 's avonds.
  • Het werk van Net Brussel verloopt efficiënter door een betere coördinatie van de ophaling en de reiniging, omdat de reiniging zal gebeuren na de ophaling 's avonds. Zo zijn de straten de volgende ochtend weer proper.

Voor de betrokken inwoners gaat het eigenlijk over een nieuwe gewoonte: zet uw vuilniszakken buiten tussen 18u en 20u voor de ophalingen 's avonds. Deze ophalingen staan duidelijk met een maantje aangeduid op de kalender.

In de eerste plaats krijgen de gele, blauwe, groene, oranje en witte zak minstens één ophaling per week, 52 weken per jaar.

De kleuren van de zakken worden trouwens gebruikt voor het aanduiden van de dagen en de uren van de weekplanning waarop elke zak buitengezet moet worden. De opmaak van de nieuwe kalender is overzichtelijk, wat hem zeer gebruiksvriendelijk maakt. Er is een sorteergids bijgevoegd die u helpt om goed te sorteren en u nooit te vergissen.

De voordelen van deze nieuwe kalender voor ons allemaal hebben natuurlijk te maken met het milieu en met de openbare netheid.

Samen met de verplichting om voedingsafval te sorteren, zal deze nieuwe kalender in het hele Brusselse Gewest zorgen voor een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot, wat bijdraagt tot het halen van de doelstellingen van het Plan Lucht-Klimaat-Energie van het Brussels Gewest.

En minder vrachtwagens op onze wegen leiden ook tot minder verkeershinder en minder broeikasgassen.

Gemaakt 11/04/2023 (bewerkt op 14/09/2023)

ZIE OOK

Nieuwe kalender voor het buitenzetten van vuilniszakken
© www.arp-gan.be