attention!

Sluiting van de loketten op vrijdag 9 december 2022

Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel sluiten de loketten van het voormalige Administratief Centrum (Anspachlaan 6 - 1000 Brussel) al op vrijdag 9 december 2022. U kunt uw documenten ook altijd online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken. Door de verhuis kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Nieuwe moestuin voor Jonction

Als onderdeel van het Duurzaam Wijkcontract Jonction legde de Stad een moestuin van 200m² aan naast de nieuwe sportzaal Nieuwland.

Deze collectieve moestuin in volle grond, op het terrein van de sporthal op de hoek van de Rogier van der Weydenstraat en Nieuwland, is sinds eind juni 2022 toegankelijk. Een collectief van burgers en verenigingen is nog in de maak.

Wilt u er graag mee tuinieren en de voorwaarden kennen? Neem dan contact op met de cel Klimaat op:

Gemaakt 03/09/2022 (bewerkt op 12/09/2022)

ZIE OOK