Nieuwe serre voor stadslandbouw aan Bockstael

De Stad Brussel blijft zich inzetten voor een gezonde, lokale en duurzame voeding. Het project Food for change heeft tot doel om de al bestaande stadslandbouw ((collectieve) moestuinen en compost) verder te waarderen en meer beschikbare grond te vinden voor kandidaat-tuiniers. Het is de ambitie om stedelijke moestuinen aan te leggen, waar mogelijk en relevant.

Door het Duurzaam Wijkcontract Bockstael zijn de terreinen rond het voormalige station in Laken aangeduid als een mogelijke locatie voor een tuinbouwserre. De geplande indeling van deze serre is gebaseerd op verschillende voorbeelden en getuigenissen die verzameld zijn bij het uitwerken van het voorproject. Uit deze getuigenissen blijkt dat men de nieuwe serre graag wil zien als centrale locatie voor stadslandbouw in de Bockstaelwijk.

De serre wil maximaal oppervlakte aanbieden voor aanplanting in volle grond. Daarnaast wordt er ruimte voorzien met een technische ondergrond en ruimte voor teeltvoorbereiding: zaailingen, verpotten, opslag,...

Bovendien moet de serre toegankelijk zijn voor de buurt en een plaats zijn die publiek kan ontvangen voor verschillende soorten evenementen zoals workshops, opleidingen, vergaderingen/onthaal, kookactiviteiten, feesten...

Project serre Bockstael

De cel Duurzame Ontwikkeling van de Stad Brussel heeft een participatief proces opgestart om extra input te krijgen voor de uitwerking van de serre. Dat proces bestaat uit verschillende fasen (tijdschema bij benadering tussen haakjes):

  • Vastleggen en bekrachtigen van de behoeften van de buurtbewoners (1 juni - 15 juni 2020)
  • Aanduiden van mogelijke uitbaters van de serres en de wijze van samenwerking bepalen (15 juni - 22 juni 2020)
  • Voorstel van verschillende scenario's voor de werking van de serre (22 juni - 24 augustus 2020)
  • Gedetailleerde analyse van de gekozen oplossing (24 augustus - 6 september 2020)
  • Indiening van een aanvraag voor een bouwvergunning voor de herontwikkeling van het gebied rond het voormalige treinstation in Laken (september 2020)

Het voorontwerp en de vergunningsaanvraag zijn voorbereid door MSA, Ney & Partners en Bloc Paysage. Een team bestaande uit Externe site Urban Ecology en OSMOS begeleidt de Stad Brussel in de reflectie rond de werking van de serre.

Het denkproces rond de werking van de serre is gebaseerd op de ideeën en behoeften van de actoren van de wijk. Die ideeën zijn duidelijk geworden via de verschillende fora van het duurzaam wijkcontract en de studie van het voorproject.

Tussen juni en september 2020 worden de actoren uit de wijk uitgenodigd om het project concreter uit te werken. De burgers en organisaties kunnen hun mening geven via gesprekken, een stand op het Onze-Lieve-Vrouwvoorplein in Laken en participatieve workshops met mogelijke uitbaters van de serres.

Uw mening, idee of opmerking over dit project delen? Laat het weten:

Gemaakt 17/06/2020 (bewerkt op 06/04/2021)

AGENDA

     

    ZIE OOK