Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Nieuwe test voor de mobiliteit van het Ter Kamerenbos

De Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zetten samen een test op voor de mobiliteit van het Ter Kamerenbos. Het nieuwe mobiliteitsplan gaat in op maandag 14 september 2020, voor een periode van 2 maanden.

Na verschillende overlegmomenten tussen de betrokken gemeenten is besloten om over te gaan tot het testen van een nieuw mobiliteitsplan voor het Ter Kamerenbos:

Circulatieplan Ter Kamerenbos

Het voorgestelde plan omvat:

 • Het gemotoriseerd verkeer is toegelaten in het Ter Kamerenbos op de Dianalaan, in het stuk tussen de Louizalaan en de Belle Alliancelaan. Het verkeer op de Dianalaan zal in beide richtingen lopen met 2 rijvakken in de richting van het stadscentrum en een rijvak richting het zuiden. Deze maatregel garandeert zo een vlotte doorstroming noord-zuid, maar ook oost-west van het gemotoriseerd verkeer.
 • De herinrichting van het kruispunt van de Terhulpsesteenweg met de Franklin Rooseveltlaan. Er werd gekozen dit kruispunt aan te passen omdat de Franklin Rooseveltlaan de mogelijkheid biedt de extra flow aan autoverkeer richting het centrum te ontvangen. Zo wordt de verkeersdruk op de Waterloosesteenweg verlicht. Op de Terhulpsesteenweg worden 2 voorsorteerbanden toegevoegd richting de Franklin Rooseveltlaan en een afslagstrook (naar rechts) richting Watermaal-Bosvoorde. De verkeerslichten worden beter afgesteld waardoor de doorstroming van het kruispunt wordt verhoogd met 300 voertuigen per uur. De verkeerslichten aan het kruispunt van de Lorrainedreef met de Terhulpsesteenweg worden ook beter afgestemd om daar een betere verkeersstroom naar het centrum te verzekeren.
 • De zuidelijke lus van het Ter Kamerenbos, maar ook de Floralaan en Melkerijlaan zullen enkel nog toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsers, sportliefhebbers of wandelaars (functie van groene ruimte en ontspanningsruimte)
 • Het volledige Ter Kamerenbos is autovrij op zondagen (zoals het geval is sinds mei 2020)
 • Het verbeteren van het aanbod aan openbaar vervoer, door onder meer te zorgen voor een vlottere doorstroming van bus 41 via de Bosvoordselaan en de Braziliëlaan. Deze as wordt eveneens gebruikt door:
  • de schoolbussen van de Europese School, de International School of Brussels en de Lycée Français
  • het mindervalidentransport door de dienst PHARE van de COCOF
  • voertuigen van hulpdiensten

Tijdens de volledige testperiode worden evaluaties uitgevoerd. Zo zal er een telling van het aantal voertuigen zijn in het Ter Kamerenbos, de omliggende assen en in de straten in de gemeenten van de Stad Brussel, Elsene en Ukkel die gelegen zijn in de omgeving van het bos. Indien nodig kunnen de maatregelen worden bijgestuurd.

Gemaakt 02/09/2020 (bewerkt op 16/09/2020)