Ontwerp van gewestelijk Lucht-, Klimaat- en Energieplan 2023-2027

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt een actieplan voor rond klimaatverandering, energietransitie en luchtkwaliteit (LKEP). Het ontwerp wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek van 20 december 2022 tot 17 februari 2023.

Het actieplan omvat 337 maatregelen in alle sectoren (bouw, mobiliteit, voedsel, energie,...), waaronder meer dan 220 nieuwe acties. Vier doelen staan centraal:

 • de uitstoot van broeikasgassen in 2030 verminderen tot -47% ten opzichte van 2005 (tegenover 40% nu)
 • Brussel minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen
 • de luchtkwaliteit verbeteren
 • het voorbereiden op de effecten van de klimaatontwrichting tegen 2030

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 20 december 2022 tot 17 februari 2023.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan u het ontwerp van Lucht-, Klimaat- en Energieplan 2023-2027, zijn samenvatting, zijn Milieueffectenrapport (MER) en de samenvatting ervan downloaden en raadplegen:

 • op Externe site Ontwerp van Lucht-, Klimaat- en Energieplan 2023-2027 (Leefmilieu Brussel)
 • bij het gemeentebestuur: uitsluitend op afspraak (02 279 22 11) op het Departement Stadsontwikkeling - Directie Vergunningen en Stedenbouwkundige inlichtingen
 • aan het onthaal van Leefmilieu Brussel (tijdens kantooruren):
  Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel
  Dienst Info-Leefmilieu: 02 775 75 75

Uw opmerkingen?

Uw schriftelijke opmerkingen kunnen tot uiterlijk 17 februari 2023 worden bezorgd:

Gemaakt 22/12/2022 (bewerkt op 31/01/2023)
© Leefmilieu Brussel