Ontwerp van Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een plan uitgewerkt met 60 maatregelen om de afvalproductie te beperken en recyclage en hergebruik te doen toenemen. Het ontwerp van dit beheerplan wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen van 14 mei tot en met 14 juli 2018.

Huren, leven, delen, herstellen, in bulk en tweedehands kopen, kiezen voor hergebruik... De 'zero afval'-beweging inspireert tal van Brusselaars die het lineaire consumptiemodel van 'delven-consumeren-weggooien' willen verlaten. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft u nodig om samen een nieuw participatief en burgergestuurd Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan uit te werken. Voor de goedkeuring door de regering, wordt het ontwerp van Beheerplan bij de inwoners van het Gewest aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 14 mei tot 14 juli 2018. Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kunnen de documenten (ontwerpplan en milieueffectenrapport) worden geraadpleegd:

 • bij het gemeentebestuur:
  Departement Stedenbouw
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 - 1000 Brussel - 10de verdieping - kantoor 00
  van maandag tot vrijdag: tussen 9u en 12u
 • bij Leefmilieu Brussel:
  Informatiecentrum - 1ste verdieping
  Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel
  elke dinsdag en donderdag, tussen 10u en 12u

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen via afvalplan@leefmilieu.brussels.

Het ontwerpplan en het milieueffectenrapport kunnen worden gedownload op www.leefmilieu.brussels/afvalplan.

Infosessie

Een gewestelijke openbare infosessie wordt georganiseerd op donderdag 28 juni 2018 om 18u in de lokalen van Leefmilieu Brussel (Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel).

Opmerkingen, suggesties en adviezen

Alle opmerkingen, suggesties en adviezen over het ontwerp van Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan kunnen schriftelijk worden gericht tot Leefmilieu Brussel, uiterlijk op 14 juli 2018.

 • per post, op het volgende adres:
  Leefmilieu Brussel - Departement Afval
  Tour & Taxis-site
  Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel

of

Gemaakt 16/05/2018 (bewerkt op 16/05/2018)
Ontwerp van Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan