Ontwerp van Waterbeheerplan 2022-2027

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert zijn 3de Waterbeheerplan. Vóór de definitieve goedkeuring van het plan wordt het ontwerp onderworpen aan een openbaar onderzoek, van 1 november 2022 tot 30 april 2023.

Het 3de Waterbeheerplan wordt gelanceerd om de nodige acties te blijven uitvoeren rond de grote uitdagingen van water in de stedelijke omgeving en om het 'blauwe erfgoed' verder te valoriseren: bescherming van waterlopen en grondwatervoorraden, de strijd tegen overstromingen door stormen, afvalwaterzuivering, preventie en beheer van overstromingsrisico's en droogteperiodes, riolering, herstel en behoud van biodiversiteit, ontwikkeling van recreatiegebieden, creatie van koelte-eilanden,...

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 1 november 2022 tot 30 april 2023.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kunnen het ontwerp van Waterbeheerplan 2022-2027 en het milieueffectenrapport (MER) worden geraadpleegd:

Het ontwerp van Waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de samenvatting ervan en alle documenten kunnen gedownload worden op Externe site Waterbeheerplan 2022-2027

Informatieavond

Een gewestelijke informatieavond vindt plaats op 17 november 2022 om 18u bij Leefmilieu Brussel.

Uw opmerkingen?

Uw schriftelijke opmerkingen kunnen tot uiterlijk 30 april 2023 worden bezorgd:

Gemaakt 28/10/2022 (bewerkt op 28/10/2022)
© Elise Beke