Openbaar onderzoek: RPA Defensie

Het Ontwerp van Richtplan van Aanleg (RPA) Defensie wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek van 20 oktober tot en met 22 december 2023.

Het RPA Defensie werd goedgekeurd op 14 september 2023. De site beslaat een oppervlakte van 90 hectare en ligt langs de Leopold III-laan, in het Brussels Gewest (gemeente Evere en Stad Brussel) en het Vlaams Gewest (gemeente Zaventem).

De belangrijkste doelstellingen van het RPA Defensie zijn:

  • De open ruimten in het gebied tot hun recht laten komen en met elkaar verbinden
  • Vorm geven aan een grootstedelijk netwerk voor actieve mobiliteit
  • Een nieuwe duurzame en gemengde wijk tot stand brengen
  • De economische dynamiek consolideren en versterken

Hoe uw mening geven?

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen alle geïnteresseerden kennis nemen van de details van het ontwerp en hun opmerkingen en klachten voorleggen. Meer info:

Externe site RPA Defensie: neem deel aan het openbaar onderzoek! (Perspective.brussels)

Vragen stellen?

Stel uw vragen bij het infopunt (bij Rotor DC - Bazellaan 3, Da Vinci Business Park - 1140 Evere):

  • woensdag 29 november van 15u tot 20u
  • donderdag 30 november van 9u tot 12u

Het plan wordt er toegelicht en u kunt er met uw vragen, suggesties, aanvullingen en bedenkingen terecht.

Externe site Reserveer een tijdslot

Gemaakt 17/10/2023 (bewerkt op 20/11/2023)
Openbaar onderzoek: RPA Defensie
© Perspective.brussels