Openbaar onderzoek: RPA Maximiliaan-Vergote

Het Ontwerp van Richtplan van Aanleg (RPA) Maximiliaan-Vergote wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek van 16 oktober tot en met 19 december 2023.

Het RPA Maximiliaan-Vergote werd goedgekeurd op 8 juni 2023. Dit plan heeft betrekking op het gebied vanaf de kleine ring en het IJzerplein tot aan Jules de Trooz, via het Maximiliaanpark.

De belangrijkste doelstellingen van het RPA Maximiliaan-Vergote zijn:

  • Een nieuw stadspark aanleggen
  • Het gemengde stedelijke karakter versterken
  • Inclusieve huisvesting creëren
  • De stedelijke economie herontwikkelen

Hoe uw mening geven?

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen alle geïnteresseerden kennis nemen van de details van het ontwerp en hun opmerkingen en klachten voorleggen. Meer info:

Externe site RPA Maximiliaan-Vergote: neem deel aan het openbaar onderzoek! (Perspective.brussels)

Vragen stellen?

Stel uw vragen bij het infopunt (Centrum Noordpool, Antwerpsesteenweg 208 - 1000 Brussel):

  • woensdag 22 november
  • donderdag 23 november

Het plan wordt er toegelicht en u kunt er met uw vragen, suggesties, aanvullingen en bedenkingen terecht.

Externe site Reserveer een tijdslot

Gemaakt 13/10/2023 (bewerkt op 20/11/2023)
Openbaar onderzoek: RPA Maximiliaan-Vergote
© Perspective.brussels