Openbare aanbesteding. Uitbating van een kiosk in de Anspachlaan

De Stad Brussel lanceert een openbare aanbesteding voor de commerciële bezetting van een kiosk in de voetgangerszone (Anspachlaan). De uiterste datum voor het indienen van de kandidatuur is 12 oktober 2018 om 16u.

De geïnteresseerde kandidaten moeten een offerte indienen voor:

  • de verkoop van bloemen

Indienen kandidatuur?

De kandidaatstellingsdossiers en hun bijlagen worden opgestuurd naar de Cel Handel van de Stad Brussel, Zaterdagplein 1 - 1000 Brussel, hetzij per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, hetzij ter plaatse op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij per e-mail (pdf-bestand) naar dit adres:

De uiterste datum voor het indienen van de kandidatuur is 12 oktober 2018 om 16u.

Bezoek van de kiosk

Een bezoek van de kiosk is mogelijk op 9 oktober 2018 om 12u.

Dwonloaden

Gemaakt 07/09/2018 (bewerkt op 19/09/2018)
Openbare aanbesteding. Uitbating van een kiosk in de AnspachlaanAnspach