Openbare aanbesteding. Uitbating van een kiosk in het Ter Kamerenbos

De Stad Brussel lanceert een openbare aanbesteding voor de commerciële bezetting van een kiosk in het Ter Kamerenbos. De uiterste datum voor het indienen van de kandidatuur is 12 oktober 2018 om 16u.

De geïnteresseerde kandidaten moeten een offerte indienen voor:

  1. Een maaltijdaanbod van het type 'picknickmanden', dat origineel en gezond is, en uitgebaat met respect voor het park
  2. Het herstel van de kiosk

Indienen kandidatuur?

De kandidaatstellingsdossiers en hun bijlagen worden opgestuurd naar de Cel verantwoordelijk voor ambulante handel in de Stad Brussel, Zaterdagplein 1 - 1000 Brussel, hetzij per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, hetzij ter plaatse op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij per e-mail (pdf-bestand) naar dit adres:

De uiterste datum voor het indienen van de kandidatuur is 12 oktober 2018 om 16u.

Bezoek van de kiosk

Een bezoek van de kiosk is mogelijk op 19 september 2018 om 9u en 5 oktober 2018 om 14u30.

Downloaden

Gemaakt 07/09/2018 (bewerkt op 11/09/2018)
Openbare aanbesteding. Commerciële bezetting van een kiosk in het Ter Kamerenbos