Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Openbare rust

De Stad Brussel heeft een manager voor de openbare rust. Deze manager draagt bij tot de kwaliteit van het leven in de stad en houdt zich vooral bezig met gevallen van overlast en onburgerlijk gedrag in het centrum van de stad.

Deze manager staat in contact met de gemeentediensten, de politie en de preventiedienst van Bravvo. Volgende dossiers behoren onder meer tot de prioriteiten:

  • prostitutie in de Alhambrawijk
  • zones met een mix van handelszaken en woningen
  • ordeverstoring in de feestwijken
  • ...

Welke problemen?

Onder 'onburgerlijk gedrag' vallen onder meer beledigingen, klein vandalisme, sluikstorten,...

Overlast gaat over feiten zoals de problematische bezetting van de openbare ruimte, verstoring van de orde, openbare dronkenschap,...

Rol als tussenpersoon

De manager treedt op als een soort tussenpersoon of bemiddelaar voor alle actoren die zich bezighouden met overlast:

  • politie
  • overheid
  • preventiediensten
  • bewonerscomités
  • het verenigingsleven
  • handelaars of vertegenwoordigers van de horeca

Samenwerking met politie

Bij dat werk krijgt de manager van de openbare rust ook de steun van een politiecommissaris. Samen werken ze zowel preventief als repressief rond 'asociaal gedrag', onder de gezamenlijke bevoegdheid van de burgemeester. De manager van openbare rust maakt deel uit van de preventiedienst Bravvo en staat er onder de supervisie van de Directie van Preventie en Participatie.

Meer info

AGENDA