Openbare zitting Gemeenteraad: 14 januari 2019

Dit evenement is al voorbij

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel heeft de agenda vastgelegd van de openbare zittingen van de Gemeenteraad.

Er vindt een vergadering plaats op maandag 14 januari 2019 om 16u in het Stadhuis van Brussel.

Openbare zitting Gemeenteraad: 14 januari 2019