Openbare zitting Gemeenteraad: 16 december 2019

Dit evenement is al voorbij

Op maandag 16 december 2019, om 16u, in het Stadhuis van Brussel.

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel heeft de agenda vastgelegd van de openbare zittingen van de Gemeenteraad.

Openbare zitting Gemeenteraad: 16 december 2019